Разясняване на Attribute Editor

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
За да навлезем по-навътре в това как са изградени нашите обекти можем да използваме тъй наречения "attribute editor".
Той се пуска от ето това меню, тук горе.
Ето от този бутон.
Ако селектираме нашия обект ще видим интерфейса, който не се показва, който е съставен от таб менюта или раздели.
Всеки един таб представлява "node" или разклонения като всеки "node" оказва влияние на нашия обект, като неговата формула цвят и тъй нататък.
По принцип, винаги в най-ляво седи "node", за който отговаря за трансформацията на нашия обект.
Както виждате в самия "node" има полета със стойности подобни на тези от "channel box", в които също може да въвеждаме стойности да променяме трансформацията на нашия обект.
Ако примерно искам да го преместя по "y" с 10 единици нагоре, виждате как се мести.
Мога да го върна обратно.
Мога да увелича размера му и тъй нататък.
Можем и някои допълнителни настройки.
Примерно от "pivots" да показваме, но нека се приближи малко до обекта.
Показваме визуално нашите пивоти в изгледа.
Също така можем да лимитираме информацията, което ще рече, че ако искаме примерно този обект по "y" да не може да се мести повече от една единица нагоре-надолу.
Това става от менюто "limit information".
И трябва просто да маркираме да се лимитира транслацията по "y".
Като минималната стойност да е примерно "-1" а максималната "1".
Така ако реша да преместя обекта по "y" виждате как не ми позволява повече от "-1" или 1 като стойност.
Да го изключа сега броят на табовете в "attribute еditor" се определя от начина, по който сме изградили обекта.
Как е моделиран и къде сме в процеса на изграждане.
В момента имаме друг "node" това е "shape node".
Той можем да настройваме как нашият обект ще бъде рендериран, като от менюто "render stats", може да настроим дали този обект хвърля сенки, да получава сенки, дали да се вижда по време на "render", дали да се вижда в рефлекция или в рефракция.
Най в дясно, по принцип седят "node", които отговарят за приложените материали на нашия обект.
Ако селектираме този нов "node", може да видим, че това всъщност е материала, който сме приложили на обекта, за който ще говорим разбира се по-натам, но нека ви покажа, че оттук примерно може да променяме колко да бъде прозрачен нашия обект.
И други неща свързани с неговия материал.
Като цяло доста често в процеса на работа ще използваме "attribute editor" и постепенно ще вникнем в другите настройкиу които той ни предлага.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво е node?
Това са възлови точки, от които се изгражда цялостно един обект в Maya
Това е приложения материал на даден обект
Меню за променяне на изгледа на нашия обект
Възел, който свързва множество обекти
 
Можем ли да променяме трансформациите на даден обект от Attribute Editor?
Можем
Не може
Можем само да ги нулираме
Можем само да ги замразим
 
Какво е Attribute Editor?
Меню с раздели, което ни показва различните атрибути от които е изграден нашия обект
Меню, от което се правят копия на обект
Меню за настройки на мерните единици които използваме
Меню за включване / изключване на параметрите на даден обект
 
Как можем да зададем лимит на трансформациите на даден обект?
От transform node-а на даден обект и менюто Limit transformation
От shape node-а на даден обект
Не можем да задаваме лимит на трансформациите
От менюто Modify / Limit transformation