Използване на нелинеарни деформатори за създаване на сложни форми

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Друг начин за модифицираме нашите "nurbs" повърхнини и полигонални обекти е да използваме тъй наречените деформатори.
"maya" има редица инструменти за деформиране, които могат да се използват.
Както при моделирането на обектите, така и при анимацията.
Нека сега да разгледаме как работят тези инструменти.
За целта ще създам един полигонален куб, който ще го увелича малко и ще го скалирам по височина.
След което от параметрите за създаването му ще му добавя, примерно 20 дивизии по неговата височина.
Нека да премахнем нашият грид, за да не ни пречи.
Добавих толкова детайл по височината на обекта, тъй като деформаторите в "maya" зависят от това колко е детайлен нашият обект.
С колкото по-малко детайли е той, толкова по-ръбат изглежда, когато го деформираме.
И няма да имаме плавни преходи.
Деформаторите се намират в менюто "deform".
Тук има доста, но ние ще се запознаем най-вече с "nonlinear" деформаторите, които се намират намират в това меню.
И нека да откъснем изскачащото меню, за да ни е под ръка.
Първият деформатор, с който ще се запознаем е "bend".
Той ни позволява да огъваме нашите обекти, нека го приложим.
Първоначално може да ви се струва, че нищо не се случва.
Ако преминем в "wireframe" режим.
Това става от този бутон или клавиш "4" ще видим създалият се деформатор, който представлява една крива.
Този деформатор е обект и ние можем да го селектираме.
Също така да го видим, ако отида в "outliner".
Ще видите освен нашия куб как имаме в списъка вече и нашият деформатор.
Как работи той? Ако отидем в"аttribute editor" ще видите, че имаме създадено "bend 1", който има три параметъра.
"curvature" ни позволява да оказваме каква да бъде кривината на огъване.
Нека премина отново в "shaded" режим.
С този слайдер ние можем да оказваме кривината на абекта.
Следващите два слайдера са горна и долна граница.
Те работят на следния принцип, ако премина в "wireframe" режим и започвам да местя слайдъра на долната граница ще видите как кривата се удължава.
Или ако вече премина навътре в обекта ние всъщност оказваме откъде да започне изкривяването на обекта и коя да е неговата долна граница.
Откоято да започне това изкривяване.
По същия начин можем да го казваме това нещо и с горната граница.
Когато покриват напълно обекта, той е изцяло деформиран.
Намалявайки тази граница ние можем да му казваме откъде да го деформираме.
Друго полезно нещо на всички деформатори е, че те са обекти и не можем да ги селектираме.
След което да ги движим, да ги въртим, което ни позволява да получим доста интересни форми.
Анимирайки самите деформатори и доста интересни анимации.
Нека сега изтрия този деформатор.
И да видим как работи следващият.
Той се нарича "flare".
Нека да селектирам неговия "node".
Той ни позволява освен да определяме горната и долна граница на деформирането, да извършваме стесняване или разширяване на обекта по оста "x", "z", в основата или в краят на самия обект.
Също така ни позволява да оказваме кривината между горната и долната граница на обекта.
Дали да е вдлъбнат или изпъкнал.
Него също можем дамодефицираме.
Мърдайки го виждате как можем да получаваме доста интересни резултати.
Нека го изтрия, за да приложим следващият модификатор.
Това е модификаторът "sine" и той създава синоидна вълна.
Това са повтарящи се през равен интервал вълна.
Като ние имаме настройки за амплитудата на тази вълна.
За дължината на вълната.
Можем да отместваме самата вълна.
Примерно, ако анимирам този слайдер можем да получим доста интересна анимация.
Самия деформатор можем да променяме неговата посока, можем да го въртим, за да получим интересни деформации.
Нека да го изтрия.
За да покажем следващия деформатор.
Това е "squash" деформатора.
Нека селектирам неговия "node".
Този деформатор ни позволява да сплескване или да разтегнем нашият обект.
Посредством слайдерът "factor".
Ние можем да го оказваме колко този обект да бъде разтеглен или колко да бъде сплескан.
Анимирайки го можем да получим интересен ефект при подскачане, при падане на земята и тъй нататък.
Следващия слайдер "expand" ни позволява да окажем колко точно да бъде самото разтягане.
Или в случея самото сплескване и пак транслирайки самия деформатор можем да получим интерести деформации.
Нека го изтрия и него.
Следващият деформатор е "twist".
Той ни позволява да усукваме нашия обект посредством двата параметъра "start" и "еnd angle".
"start angle" ни оказва завъртането в долната част.
"end angle" усукването в горната част.
По този начин можем да създадем доста бързо сложен обект, като винт или нещо подобно.
Нека да го изтрия.
Поскледният деформатор "wave", който работи на същия принцип като "sine" деформатора.
Ние имаме настройки за амплитуда на вълните.
Ето ги самите вълни.
Дължина на вълните.
Не виждаме огромна деформация, тъй като деформаторът е приложен в ос, която може би не ни върши работа.
За това нека го завъртим.
Примерно в тази ос.
Виждате вече обекта почва да се формира спрямо кривата.
Като настройките са същите каквито са и при "sine" деформатора.
Самите вълни просто са различни.
Нека да го изтрия и този деформатор.
Сега ако искаме да приложим върху нашия полигонален модел деформацията, която сме извършили, така че местейки го да не се влияе от деформатора.
Или изтривайки деформатора да не загубим деформацията, която сме получили.
Трябва да изтрием историята на полигоналния обект.
Ако сега отида в "edit" и избера "delete by type history".
Ще видите как автоматично деформатора изчезва.
А ние вече сме приложили самата деформация върху нашия полигонален обект.
Сега той не се влияе от нищо.
Можем да продължим с неговото по-нататъчно обработване.
Деформаторите са наистина полезни, както и при моделирането, където ни позволява да получим доста интересни форми, така и при анимирането, където може да се получат органични анимации.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Има ли значение броят на полигоните в нашият обект за прилагането на деформатори върху него?
Няма значение, деформаторите ще работят, но колкото повече детайл имаме толкова по-добре ще деформираме обекта
Има значение, деформаторите няма да работят, ако имаме малко детайл на нашия обект
Няма значение, понеже деформаторите могат да се използват само за анимация
Има значение, само ако обекта не е анимиран