Създаване на мост от геометрия, посредством инструмента Bridge

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Друг полезен инструмент в процеса на моделиране това е инструмента "bridge", който ни позволява да създадем мост от геометрия между компонентите на даден обект.
Ако искаме да свържем тези две половини.
Първо, както говорех в урока за обединяването на обектите.
Ако ги селектирам ще видите, че че те са два отделни обекта.
За да работи командата "bridge" между тях и да ги обединя с мост от полигони.
Трябва първо да ги обединя, като ги селектирам и двата и от менюто "mesh" избера "combine".
Така вече те са обединени в един общ обект и сега мога да извърша различни операции между тях, една от които е "bridge".
"bridge" работи по следния начин, трябва да селектирам срещуположни ръбове, лица или вертекси.
Тяхната бройка, трябва да е еднаква.
Не може да селектираме, примерно тук 3 ръба, тук само един, тъй като командата няма да работи.
Нека да покажем.
Селектираме всички ръбове с двоен клик върху един от тях.
Така селектира целият пръстен.
След което селектира най-долният пръстен.
И отидем в менюто "mesh" и след това "bridge".
След като маркирахме командата, както виждате веднага създадохме мост от полигони и запълнихме празнината между двете отделни половини.
Инструмента "bridge" има доста настройки, но най-важни и най-полезни са настройките "divisions" което ни позволява да добавим допълнително детайл.
Настройка "twist", която ни позволява да завъртаме многосъздадените полигони.
Нека да нулирам стойността.
Въвеждам нула.
Друга важна настройка е типа на интерполация.
Или "curve type", която ни показва по какъв начин да се интерполира моста между двата компонента, който сме създали.
Ако сменим от линеен тип на интерполация, което е изцяло право създаване на мост между двата компонента на "blend".
Ще видите, че сега "taper" функцията работи и ние може да създаваме по-плавен преход.
И да получим по-интересен резултат, използвайки тази функция.
Инструмента "bridge" работи на всички компоненти, така че, да кажем ако искаме да свържем това с това лице може да преминем на компонент на лица и да селектираме двете лица.
След което пак да идем на "edit mesh", "bridge" и както виждате двете лица са свързани с нова геометрия.
Като тук също можем да добавяме допълнителни девизии.
Използваме другите настройки.
Този инструмент е доста полезен и ще ни служи в процеса на работа.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво трябва да направим с два отделни обекта, за да извършим командата Bridge?
Трябва първо да ги обединим чрез командата Combine
Трябва първо да ги разделим чрез командата Separate
Трябва да изградим геометрия между тях за да ги обединим, след което да използваме функцията
Трябва да обединим обектите чрез командата Merge