Създаване на групи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Нека обясним как се създават групи.
Разликата между група и "parent", "child" ерархия е единствено, че при групирането на обекти се създава нов допълнителен елемент в "outliner", който всъщност е нашата група, като този елемент има данни само за трансформациите му.
Той се нарича "transform node".
Нека да покажем нагледно.
Ако искаме да групираме ето тези дървета и ги селектираме.
Това става много лесно.
От менюто "edit", "group" или бързият клавиш "ctrl+g".
Нека маркираме функцията.
И в "outliner" се създава нов елемент "group plan" който всъщност е нашата група.
Сега можем да си я преименуваме по два начина.
Първият е ако щракна два пъти в "outliner" върху името.
След това дава да го преименуваме.
Или от "channel box" където както виждате горе това име също може да го маркираме и да го преименуваме от тук.
Нека да селектирам всичко, като щракна на празно поле.
И пак селектирам групата.
Ако премина на "move tool" ще видите как гизмото в центъра на нашата сцена.
Това е така, защото при създаването на група винаги тя се създава в центъра на нашата сцена.
Ако реша да завъртя обектите, които са в групата виждате те се въртят спрямо пивота на самата група.
Разбира се, ние можем да го променим този пивот.
Както променяхме и пивот на самите обекти като в случая може да го центрираме.
От менюто "modify", център пивот.
Сега виждате, че пивота на групата е в нейния център.
Също така, ако натисна плюсчето отстрани на групата.
И я разширим ще видите всичките обекти, които са групирани вътре в самата група.
И разбира се, ние може да ги манипулираме поотделно.
Както казах, самата група като елемент няма геометрия закачена към нея.
Това може да го покажем, ако селектираме самата група.
И отида в "attribute еditor".
Ще видите, че самата група има само един единствен таб.
И той е за трансформациите.
Няма другите елементиу които споменахме, като текстура, геометрия "shape note" и тъй нататък.
Това означава, че няма как да селектираме.
в нашите "viewport" директно в групата, а много пъти ще искаме точно това.
Има два начина за селектиране на групите.
Първият начин е чрез смяна на типа на селекцията.
Както говорихме в първи урок типовете селекция се сменят ето от това меню тук, като по подразбиране "maya" е на тип на селекция "objects".
Това означава, че селектираме спираме цели обекти в сцената.
Другият тип на селекция е селектиране по тип на компонентите.
Това ще рече, че може да селектираме съставните части на отделните полигонални обекти.
Първия тип, който на нас ни трябва е всъщност да селектираме по иерархии и групи.
Ако преминем на този тип с ляв клик, ще видим, как ако селектираме някое от дърветата в нашата група то се селектира цялата група.
По този начин можем да избираме групи.
Нека се върнем пак на типа на селекция "object", за да покажа и втория метод.
Той е много готин и е доста по-лесен и по-бърз от първия.
Метода е просто селектираме някой обект, който е в група и натисна бутон от клавиатурата "нагоре".
Както виждате директно селекцията се качва и селектираме нашата група.
Както и "outliner", така и в "viewport".
Ако искаме да извадим обекти от групата.
Или да вкараме нови такива, това става както в урока за ерархия споменахме чрез задържана на средния бутон на мишката.
И влачене на някой обект вътре в самата група.
Както виждате веднага той влезна в групата или просто изкарвайки го пак със среден бутон.
И го пускаме някъде в писъка на друго място.
Или друг вариант е, ако искаме да премахна всички обекти от дадена група и тя изчезна като селектираме цялата група и отидем в менюто "edit" и дадем "ungroup".
Както виждате елемента на групата, който създадохме изчезна.
Останаха сама обектите, които бяха в самата група.
Групирането на обектите и създаването на иерархии са два изключително полезни метода за организиране на нашите сцени и ще ги използваме много в процеса на работа.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Коя е клавишната комбинация за създаване на група?
CTRL + G
CTRL + H
CTRL + SHIFT + G
CTRL + ALT+ G
 
Каква е разликата между група и йерархия?
При групата се създава изцяло нов елемент, който има отделен node за трансформация и съдържа всички обекти които сме групирали без пряка връзка с помежду им
При йерархията се създава изцяло нов елемент, който има отделен node за трансформация и съдържа всички обекти
Няма разлика, освен в разположението на pivot-a на двете
Няма разлики
 
Как можем да премахнем обект от група?
От менюто Edit / Ungroup или със среден бутон на мишката и изваждане на обекта от групата в Outliner
От менюто Edit / Remove from group или със среден бутон на мишката и изваждане на обекта от групата в Outliner
Със среден бутон на мишката и изваждане на обекта от групата в Outliner
От менюто Edit / Remove from group
 
Можем ли да селектираме директно група в нашия изглед?
Можем, само ако сменим режима на селекция
Не можем, можем само от Outliner
Можем, нужно е само да кликнем обект от групата с ляв бутон на мишката
Не можем, можем само чрез клавиша UP