Заобляне на ръбове, чрез командата Bevel

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Доста често в процеса на моделиране се налага да заоблим някой от ръбовете на нашия "3d" обект.
Доста полезен инструмент за това е инструмента "bevel".
Нека да покажем сега как работи.
Нека селектирам този куб и премина на под обект "edge" и селектирам горните ръбове.
От менюто е "еdit mesh" имаме на функцията "bevel".
Или от "polygon shell" менюто ето тази иконка е за "bеvel".
След като я пуснем, виждате как веднага да се случи нещо с нашия обект и ни изкочи интерфейса с настройките за тази функция.
Първата настройка "fraction" ни показва каква да е големината на направения от нас "bevel".
Втората настройка "segment" ни показва колко дивизии да имаме.
Вдигайки дивизиите, както виждате интерполиране между тях и се създава една доста плавна и заоблена форма.
Другите настройки са оставени на "аuto".
Тях не ги използваме, а предимно използваме "fraction", за да окажем колко да е широк нашия "bеval".
"segments", за да окажем с колко дивизии да бъде.
По-заоблен или с по-малко детайл.
Освен на ръбове, може да приложим "bevel" върху цели обект, върху вертекси или върху цели лица.
Ако селектирам долното лице на този куб.
И повторя операцията.
"edit mesh" и после "bevel".
Постигаме същия резултат, но този път избрахме лице вместо ръбовете.
Също така може да приложим "bevel" за вертекс и ако селектираме дадени вертекси и отидем в "bevel".
Ще видим, че робати "bevel" и в този случай.
Тук може да го казвам единствено само широчината на създадения "bevel".
Това е доста полезна функция и ще я използваме много.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как работи командата Bevel?
Подразделя избран от нас компонент, като интерполира подразделенията и ги заобля
Разделя избран от нас компонент на половина
Подразделя избран от нас компонент на четири
Интерполира геометрията между няколко различни компонента