Използване на Move tool

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Можем ли да селектираме обекти чрез Move tool?
Можем като просто кликнем с левия бутон на мишката върху обекта
Само чрез задържане на клавиша SHIFT и ляв бутон на мишката
Не можем
Можем само като кликнем с десния бутон на мишката върху обект
 
Кой е бързия клавиш за пускане на Move tool-а?
W
Q
E
R
 
Какво наричаме гизмо?
Интерфейс, който ни показва посоките за манипулация на обекта
За редактиране на проект
Меню за настройки на инструмента, който използваме
За отваряне на нова сцена
 
Как се пуска функцията Soft selection?
От настройките на инструмента за манипулация, или с бърз клавиш B
От настройките на инструмента за манипулация
Чрез натискане на бързия клавиш S
Чрез менюто Modify / Soft selection

Въпроси и отговори