Скриване и показване на обекти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Здравейте, когато работим в сцена с много обекти често ще ни се налага да скриваме някои от тях, за да се фокусираме върху други.
Това става от менюто "display" от падащите менюта "hide and show".
Ако искаме, примерно да скрием този тотем, можем просто да го селектираме.
След това отидем на менюто "display" и от "hide" може да дадем "hide selection" или клавишната комбинация от "ctrl+h".
При натискане слектирания обект се скрива.
Също така може да го покажем отново.
От менюто "display", но този път опцията "show".
И отидем на "show last hidden", което показва последният скрит от нас обект.
Ако го натиснем ще видим как тотема се показва.
Нека да разгледаме в "outlener" какво се случва, когато скриваме и показва даден обект.
Нека пак скрием тотема, но този път използвайки кратката клавишна комбинация "ctrl+h".
И нека погледнем в "outliner" как името на обекта стана с по-тъмен сив шрифт.
Ако селектираме от "outliner" обекта ще видим как всъщност той си е в сцената, но просто не се показва.
Можем да го покажем обратно, като сме го селектирали и от "outliner".
След което отидем пак на менюто "display" и "show".
"show selection" както виждате тотема се показа отново.
Можем да скрием повече обекти наведнъж, като просто селектираме няколко от тях.
Отидем на менюто "display hide" и "hide selection", след което можем върна пак от менюто "display", "show last hidinn" и се показват отново.
Вижте какво става, ако реша да селектирам тези две дървета.
И да ги скрия само тях.
С бързата клавишна комбинация "ctrl+h".
След което скрия тези две дървета пак посредством бързата комбинация.
Можем да скриваме и поотделно обекти, ако сега реша да ги покажа обратно всичките дървета и отида на менюто "display", $show last hidden".
Ще видя, че всъщност тази команда ни показа точно това, което и пише, че прави.
Показва само последно селектираните от нас обекти.
За да покажем отново всички обекти, които сме скрили.
Освен от "outliner", както показахме да ги селектираме, можем да отида в менюто от "display" и "show all".
Както виждате всички дървета, които скрихме се показаха, но също така се показаха и всички други обекти които сме скрили в нашата сцена.
Във случея виждате тези две зелени квадратчета, които всъщност както споменах в предишния урок за разясняване за "outliner".
Това са два от нашите "viewport" или камери, които бяха скрити по подразбиране от "maya".
Нека отново ги скрием, като ги селектираме.
След което дам на "display", "hide" и "hide selection".
В допълнение на скриването на обекти можем също така да скриваме и различни типове елементи.
Това става пак от менюто "display" Опцията "hide", но този път можем да изберем да скрием различен тип елементи.
Като тук са абсолютно всички елементи, които имаме на разположение, като светлини камери, може да скриваме и различен тип геометрия.
Като "nurbs" и полигонална геометрия.
И тъй нататък, ако примерно решим да скрия светлините.
Маркираме ги и както виждате, понеже скрихме светлите осветлението в сцената изчезна.
Може да ги върнем или ако ги селектираме от "outliner".
Или пак от менюто "display" се избира "show".
Този път изберем "show last hidden".
Така връщаме последно скрития обект.
Друг начин за скриване е чрез използването на "channel box".
Ако селектираме даден обект, примерно този тотем.
И отидем в "channel box" ще видим, че освен атрибутите за транслация, ротация и скалиране най-отдолу има "visability atribute", който в момента е на "on".
Ако тук маркираме с левия бутон на мишката и напишем "off".
Ще видите как обекта се скрива.
Също така може да напишем "on" и обекта се показа отново.
Освен "on" и "off" разполагаме с възможността да въведем и цифри, за да контролираме този атрибут.
Ако въведем цифрата 0 ще видите как обекта се скри.
С цифрата 1 обекта се показва.
Това означава, че можем да анимираме видимостта на нашите обекти посредством този атрибут.
Както виждате имаме много начини за скриване и показване на обекти в "maya" като така организираме нашите сцени и се фокусираме върху това върху, което искаме в момента.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой е бързия клавиш за скриване на обект?
CTRL + H
CTRL + W
CTRL + ALT + H
CTRL + SHIFT + A
 
Как можем да покажем отново всички скрити от нас обекти?
От менюто Display / Show / Show all
От менюто Display / Show / Show last hidden
От менюто Edit/ Show / Show last hidden
От менюто Edit/ Show / Show all
 
От кое меню можем да скриваме избраните от нас обекти?
От менюто Display / Hide
От менюто Edit / Hide
От менюто Modify / Hide
От менюто Select / Hide
 
Какво се случва със скрит обект в Outliner-а?
Шрифта на името му се променя към тъмно сиво
Обекта изчезва от списъка в Outliner-а
Нищо не се променя
Към името му се добавя разширение "hidden"