Използване на функцията Revolve, за създаване на NURBS повърхнина чрез криви

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще се запознаем с една от функциите, които ни позволява използвайки крива да създадем "nurbs" повърхност.
За целта нека първо да създадем една крива, като ще преминем в предния ортографичен изглед, тъй като тук ще е по-лесно да начертаем кривата.
След което ще пусна прилепянето по конструктивната мрежа.
Искаме крайната и началната точка на кривата да можем да ги прилепим със сигурност в центъра на нашата координатна система.
След което от менюто "create" ще отида на "curves tools" и ще избера първият инструмент "cv curve".
Ще започна да изчертавам нашата крива.
Ще се опитам да наподобя профил на ваза.
Започваме с първата точка и местейки мишката ще видите как тя се прилепя по нашата координатна мрежа.
Нека да започнем от центъра и.
След което полагайки и другите точки ще започна да изчертавам профилът на нещо като ваза.
Прилепям и последната точка в центъра на мрежата и завършим операцията по чертаенето на кривата с "enter".
След като сме създали тази крива.
Нека се върнем обратно в перспективния изглед, за да видим как изглежда тя.
Може да покажем първата операция, с която ще се запознаем, а именно операцията "revolt".
Тя работи на следния принцип.
Взима наша крива, която сме създали и я завърта по оказана от нас ос, създавайки една радиална "nurbs" повърхност.
Операцията се намира в "shell" менюто "curve surfaces".
Ето този бутон тук.
Или от менюто "surfaces" и ""revolve".
Нека я пуснем от тук чрез показванее на нейните настройки.
И да се запознаем с тях.
Самите настройки ни позволяват първо да изберем по коя ос да се извърши операцията.
Ние искаме операцията да се извърши по оста "y".
За това нека я сменим от тук.
Следващото нещо, което да променим е пивота или оста, по която ще се извърши завъртането на кривата.
В момента е настроен да използва центъра на обекта или неговия пивот.
Също така ние можем да нагласим какъвто си искаме пивот, който би ни свършил работа.
Ще се върна обратно към това да използваме пивота на кривата.
След което можем да променяме какъв тип повърхност ще имаме като интерполация.
"linear" означава, че ще имаме остри преходи между отделните сегменти на самата повърхност.
Докато "cubic" означава, че ще имаме плавни преходи.
След което имаме настройки за началния ъгъл на завъртане и крайния ъгъл.
До къде искаме да завъртим кривата.
Ние искаме на 360 градуса.
За това ще го оставим така.
Друга настройка е колко сегмента да имаме, които да се образуват докато завъртаме нашата крива.
Колкото са повече, толкова повече детаил ще имаме за обработване.
След което отдолу имаме вида на геометрията, който ще се създаде след операцията.
Можем да създадем "nurbs", както и ще направим.
Но нека само да вметна, че можем директно да конвертираме създадения от нас обект в полигони, като с тези настройки ще се запознаем в друг урок, тъй като те са стандартните за конвертиране от "nurbs" в полигонален обект.
Нека се върнем обратно на "nurbs" обект.
Да приложим функцията, като натисна бутона "revolve".
Виждате създадохме обект, който наподобява ваза.
Завъртайке радиално кривата от нейната ос.
Тук много полезно нещо е, че "maya" помни нашата история на различните операции.
Мжем да се възползваме от нея.
Селектирайте само кривата на обекта, ако преминем на нейните "vertex" и започнем да ги модифицираме по някакъв начин.
Било то местейки ги и ще видите как е самата повърхност се модифицира спрямо тях.
Тъй като "maya" помни историята можем да модифицираме само кривата и така самата повърхност ще се променя спрямо нея.
Изтрием ли обаче историята, връзката между кривата и повърхнината се губи и вече няма да може да извършваме тази операция.
Ако селектирам обекта и премина в "attribute editor" ще видите, че тук имаме и нов "node"q който се е създал "revolve 1".
Това е "node" на извършената от нас операция.
И оттук можем да променим някой от параметрите.
Докато не сме изтрили историята на обекта.
Примерно можем да променим началната точка на завъртане или крайната такава, ако започна да намалям тези градуса и ще видите как нашата повърхност се завърта точно до мястото, което определяме.
Нека върна на 360 градуса.
следващата настройка, която можем да променим е както казах вида на интерполация на самата повърхнина.
Ако променим интерполацията на "linear" ще видите uак се създават остри преходи между различните сегменти.
"cubic" създава плавни преходи и следващото поле това е полето "sections".
Или колко сегмента да създаваме на нашата повърхност.
Колкото са повече, толкова повече точки ще имаме за манипулиране.
Нека да ги върна обратно до осем.
Както виждате създаването на повърхнини чрез командата "revolve" е доста лесно.
И нека сега изтрием създаденият от нас обект.
След което се върна в "channel box".
В цената сме подготвили един слой, който беше скрит досега, но нека го покажем.
В слоя има четири криви, които съм създал.
И нека сега извършим операцията "revolve" върху тях.
Ако селектирам някоя от кривите, примерно тази ще видите, че съм нагласил нейният пивот, така че да бъде в началната или в крайната и точка, тъй като искаме операцията "revolve" да се извърши в някой от тези две точки.
Сега ако отидем пак на менюто "surfaces" и пуснем операцията "revolve".
Пак с нейните настройки.
Единственото, което трябва да направим е да сменим оста на развъртане на кривата.
Тъй като сега не искаме тя да се развърта по оста "y".
Апо оста "z" и за това нека сменим оста.
След което приложим операцията "revolve".
Както виждате операцията е успешна, но повърхнината, която получихме е черна.
В един от предишните уроци ви споменах особености изграждане на повърхнините и техните нормали.
В случая в, който имаме такава черна геометрия.
Това означава, че нейните нормали са обърнати.
И ние трябва да покажем на "maya" коя е вярната им посока.
При "nurbs" повърхнините това става, като отидем в менюто "surfaces" след което най-долу имаме опцията "reverse direction".
Което ще рече да обърнем посоката на нормалите на повърхнината.
Повърхнината вече изглежда както трябва.
Нека селектираме и другите криви една по една.
И пуснем пак операцията "revolve".
След което можем да ги селектираме заедно и трите повърхнини.
От менюто "surfaces" зададем "reverse direction".
В следващите уроци ще разгледаме и други опции.
Тази функция е доста лесна за ползване и е много полезна, тъй като с нея можем да създаваме доста сложни и комплексни форми.
Само с изчертаване на техния профил.
В следващите уроци ще разгледаме и други опции, които ни позволяват да използваме криви, за да създадем "nurbs" повърхнини.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво представлява Revolve функцията?
Чрез нея можем да създадем радиална NURBS повърхност, използвайки крива за определяне на профила на нашата повърхност
Чрез нея можем да създадем NURBS повърхност, използвайки крива за определяне на дължината на нашата повърхност
Чрез нея можем да създадем радиална NURBS повърхност, използвайки криви за определяне на обема на нашата повърхност
Чрез нея можем да създадем NURBS повърхност, използвайки криви за определяне на височината на нашата повърхност