Допълнения към урока
Учебна програма Анимация с Maya 3D
4. Професионални похвати на 3D моделирането и запознаване с интерфейса за скулптуриране в Maya