Запознаване с Isoparms компонентата на една NURBS повърхност

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Здравейте, досега модефицирахме създадените от нас "nurbs" обекти само чрез "control vertex" и по този начин променяхме тяхната форма.
Нека сега се запознаем как можем да модефицираме допълнително една "nurbs" повърхнина добавяйки нов детайл към нея.
За целта ще се запозная с друг компонент на "nurbs" повърхнините.
Това са "isoparms" компонентите.
Нека селектираме тази "nurbs" сфера.
и премина в режим на контрол на "vertex".
Можем да ги местим, въртим, и трансформираме по удобен за начин.
Ако искам да добавя нов детайл, компонента, който ми трябва е "isoparms".
Ако премина в режим на "isoparms", ще видите, че те работят по-малко по-различен начин.
Ще кликнем върху някоя от кривите на нашата повърхност, които имаме вече.
След което, задържайки ляв бутон на мишката.
Издръпваме нагоре или надолу.
Виждате как създаваме една червена линия, която ще ни покаже къде ще се създаде новият детайл.
С пускане на левия бутон на мишката, ще забележите, че създаваме тази жълта линия, която не може все още да модифицираме.
Тъй като тя служи, само като визуална репрезентация и ни показва мястото където ще модифицираме нашата повърхност.
За да добавим нов детайл на това място, трябва да отидем в менюто "surfaces".
След което да отидем в менюто "insert isoparms".
След като го изберем, виждате чак сега появи нашата нова крива или "isoparms" върху повърхността на обекта.
Сега ще премина в режим на "vertex".
Вижадате, че сме създали нови "vertex", които допълнително можем оформяме за нашите цели.
Друго полезно нещо на "isoparms" е, че с тях можем да разделяме създадена от нас "nurbs" повърхнина, като от нея създадем две нови други.
За целта нека пак премина в режим на "isoparms".
След което нека с левия бутон на мишка задържа върху тази крива.
После издърпвайки мишката надолу, създаваме визуалната репрезентация за мястото, където ще извършим операцията.
След което, отиваме в менюто "surfaces".
Този път маркираме операцията "detach".
Обектът вече се състои от две половини.
Можем да ги съберем отново, като за целта можем да използваме операцията "attach".
Селектираме двата обекта, последователно.
После отиваме на менюто "surfaces" и този път маркирам операцията "attach".
По този начин създадохме трети обект.
Той е обединение на предишните два.
И тъй като "maya" пази историята.
Модифицирайки тези два обекта ние можем по този начин да модефицираме и обединения обект.
В този урок се запознахме с компонентата "isoparms".
Той ни позволява да добавяме нов детайл към изградени вече от нас "nurbs" повърхнини.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Можем ли да модифицираме директно компонентата Isoparms?
Не можем, можем само директно да укажем мястото на създаване на нова Isoparm-а
Не можем, освен ако не изберем друга компонента свързана с нея
Не можем, това е само визуална репрезентация на отделните сегменти на нашата NURBS повърхност
Можем след като я селектираме като компонента