Добавяне на няколко материала към един обект

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Освен да прилагаме различни материали на различни обекти можем да прилагаме и различни материали на един и същ обект.
Това става по следният начин, селектираме този куб.
И преминем на подкомпонент "faces".
Селектирайки някое от лицата е нужно просто или от таба тук или чрез задържане на десен бутон и "assign new material" да зададем изцяло нов материал, който ще се приложи само върху избраната от нас селекция.
Нека сега избера един "blinn" материал след което да му променим цвета на зелен.
Ако излязна в "obejct mode" това лице е със съвсем различен материал от останалите.
Но то си е част от целия обект.
Ако преминем пак на лице.
Можем да изберем колкото си искаме други лица.
И по същия начин да им зададем изцяло нов материал и на тях.
Ако променя сега цвета на този материал.
Ще видите как и трите лица промениха своя материал.
Винаги можем да приложим обратно един-единствен материал на целия обект, като или създадем нов или ако върна с "ctrl+z" със задържане на десния бутон отидем върху "assign existing material".
И приложим някой от вече създадените материали върху целият обект, примерно "blinn 1".
И така целия обект вече изцяло само с един материал.
Това може да е полезно в много случаи, когато имаме много обекти, но сме ги комбинирали чрез командата "combine" в един и искаме по някакъв по-лесен начин да прилагаме различни материали върху този обект.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Колко материала можем да добавим върху един обект?
Нямаме ограничение в броя на материалите
Само един материал
Максимумът е три материала за един обект
Колкото е броя на полигоните в нашия обект, толкова материала можем да добавим