Скулптуриране в Maya и запознаване с интерфейса за използване на четки

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Здравейте, една от интересните функции в "maya" е възможността да склупторираме нашите модели посредством тъй наречените четки, по подобие на "mud box" и на "brush" софтуерите.
Инструментите за скулптуриране в "maya" използват, тъй нареченият "maya artists in interface".
Както споменах е базиран на четки, които извършват различни операции.
Този интерфейс работи на същия принцип не само за скулптуриране, но и други функции, които "maya" поддържа, като рисуване на "3d" текстури и изобщо инструментите, които използват четки в "maya".
Инструментите за скулптуриране се намират на няколко места в менюто.
В табулатора "sclupting" са разположени различните четки.
И в менюто "mesh tools" има "sculpting tools".
Ако селектирам този обект.
Обекта е една равнина.
След което отидем на "mesh tool".
След това "sclupting tools" и отделим това меню, за да е по-близко до нас.
Избираме първата четка, чрез нейния "option box" и така излизат настройките.
Ще видим настройките, които имаме за нашите четки.
Така нашия курс се промени на на кръгче.
Това изобразява нашата четка.
За да скулптурираме даден обект, трябва да задържим левия бутон на мишката и да влачим мишката в посоката, в която искаме да извършваме скулптурирането.
Ако натисна левия бутон на мишката и започна да влача, ще видите как започваме да манипулираме геометрията на този обект.
Нека да върна една стъпка назад.
От настройката на четките можем да променяме размера на четката.
Това става от слайдера "size".
Ако го променя ще видите как кръгчета се уголемява.
Както и силата на самата четка посредством слайдера "strength".
Ако я намалим много, виждате как съвсем леко обработваме нашата геометрия.
Ако пък увелича много размера и ще видите как доста силно четката въздейства върху нея.
Нека пак върна двете промени.
Има и по-интерактивен начин да променя радиуса и силата на четката.
Това става посредством два бързи клавиша.
За да променим размера на четката, трябва просто да задържим бутона "b".
След което с левия бутон на мишката задържаме и издърпваме мишката, като по този начин променяме размера на нашата четка.
Ако искаме да променим интерактивно силата на нашата четка, то тогава задържаме бутона "m" на клавиатурата.
И пак с левия бутон на мишката задържаме и влачим.
Както виждате тази черна права се променя.
Колкото по-малка, толкова е по-нисък нашия "strength".
Колкото е по-висока, толкова е по-силен.
Ако намаля доста силата на четката ще видите как е слайдера тук се промени.
Ако пак задържа клавиша "m" и след което левия бутон на мишката.
И издърпам левия бутон на мишката на по-висока сила.
Ще видите как слайдера се променя.
Други настройки, с които разполагаме в менюта за нашите четки е "fallof".
Настройката, която представлява профила на нашата четка и как той се изменя, като от тук можем да го променяме по произволен за нас начин.
Като създаваме нови точки с ляв клик.
или от вече създадени по подразбиране такива.
Ако изберем профила на нашите четка да бъде този квадрат.
След което започна да склупторирам.
Ще видите как "maya" се стреми да в профила и създава доста плоска геометрия спрямо този профил.
Ако сменя профила на първия.
И нарисувам нещо друго ще видите как геометрията, която създаваме е съвсем различна.
От бутона "reset curve" може да се върнем към настройките по подразбиране.
Друга настройка е "stylus".
Това са настройки, които може да използваме, ако разполагаме с таблет.
Най-долу имаме настройки "display", които ни позволяват да променяме някои неща визуално.
Примерно дали да показваме мрежата върху обекта, който скулптурирана в момента.
И колко тази мрежата да е прозрачна.
Както е да променяме цвета на мрежата от слайдера "color".
Както виждате мрежата се променя.
Нека изключим тези настройки.
И разгледаме какво правят повечето четки.
Нека да споменем, както може би сте забелязали, че при скулптурирането в "maya" зависи от това, колко е детайлен нашия обект и колко геометрия има той.
Колкото повече геометрия има обекта, толкова повече детайли може да добавим чрез контурирането.
За това и тази равнина има толкова много квадратчета.
Толкова много геометрия.
За да си осигурим по-плавно скулптуриране.
Както видяхте първата четка, която ни позволява повдигаме нашата геометрия.
Всяка една от четките има три режима на работа.
Само с левия бутон извършваме операцията, която четката е предвидено да прави.
Ако задържим обаче клавиш "ctrl", както виждате кръгчето побеля.
С левия бутон на мишката пак тръгнах да склупторирам, ще видите, че извършваме операция, която е противоположна на първоначалното операция, която четката извършва.
Още веднъж без да натискам "ctrl", ако скулптурирам с първата четка.
Ние издигаме повърхността.
Задържайки "ctrl", обаче ние започваме да вдлъбваме повърхността.
Следващата функционалност, която имаме е със задържане на бутона "shift" курсора се промени, но този път път в леко синкав цвят и ако сега задържим левия бутон на мишката и минем по повърхността ще видите как прилагаме изглаждане на геометрията.
Или тъй нареченият "smooth".
Тези опции важат за всяка една от четките.
Втората четка това е "smooth tool".
Както показахме можем да го извикаме и със задържане на бутона "shift".
Следващата четка "relax" е нещо подобно на "smooth" четката, но тук се опитва да релаксира и отдръпне елементите на геометрията един от друг.
Ако мина с тази четка върху част от обекта ще видите как геометрията се отдръпва.
От центъра на четката.
По този начин можем да изглаждаме прекалено близки и слепени ръбове един към друг.
Друга интересна четка, това е "pinch" четката, която ни позволява да приближаваме ръбовете на геометрията доста близко един към друг.
Ако уголяма размера на моята четка с помощта на кравиша "b" и държейки го задържа левия бутон на мишката и я издърпам.
Ако сега минавам върху тази геометрия ще видите как ръбовете започват да се приближават един към друг.
По този начин заостряме съответната геометрия.
Това прави тази четката .
С "ctrl"прави обратното, разделечава ги един от друг.
Ако задържа "shift", както казах понеже важи всички четки можем да изгладим нашата геометрия.
Сега няма да разгледаме абсолютно всички четки.
Сами за себе си може да разгледате всяка една от тях.
Предполагам, че ще ви е доста забавно интересно.
Както виждате имаме много възможности за скулптуриране в "maya" и тази функционалност ще ни бъде доста полезна.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се нарича интерфейса в Maya, чрез който сменяме и настройваме четки за различни манипулации?
Maya Artisan
Sculpt Brushes
Brushes Toolkit
Maya Sculpt and Paint