Използване на Scale и Rotate tool

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок нека продължим с инструментите за манипулиране на нашите "3d" обекти, като разгледаме "scale" и "rotate" инструментите.
Както казахме бързите клавиши за тези два инструмента са "e" което е "rotate tool" и "r" което е "scale tool".
Нека да започнем първо с "rotate tool".
Той ни позволява да въртим нашите обекти в изгледа.
Ако селектираме това дърво ще видим, че този път гизмото е различна от гизмото на "move tool".
Вместо стрелки тук имаме рингчета, които работят по същия начин.
Ако изберем, примерно зеленият ринг и задържим с левия бутон на мишката върху него.
След което местим мишката, ще видите, че обекта се върти спрямо оста "y".
Ако маркираме с левия бутон, червеният ринг може да го въртим в тази ос.
Със синият, разбира се в тази ос.
Друг ринг, който имаме това е този който ни позволява да въртим обекта перпендикюлярно на изгледа на нашата камера.
Или от мястотоу от което ние гледаме в момента.
Ако завъртя изгледа и отново ротирам обекта чрез този ринг ще видите, че той сега се върти в тази посока.
Така че, това зависи изцяло само откъде гледаме този обект.
Настройките за "rotate tool" са същите като за "move tool".
Може да сменим ориентацията около, която да се върти обекта.
Имаме същите настройки за "soft select", които няма да показвам.
Това са важните настройки, които трябва да знам, засега.
Нека да изключа настройките.
Ще преминем на следващия манипулатор "scale tool".
Той ни позволява да увеличаваме или намалява размера на нашите обекти спрямо оси.
Нека да го маркираме "scale tool".
Както виждате гизмото за пореден път се променя.
Този път вместо стрелки имаме едни кубчета в края на всяка линия, като жълтото кубче ни позволява да променим глобално размера на обекта във всички оси.
Докато другите ни позволяват спрямо съответна ос да скалираме или намаляме нашия обект.
Тук имаме също тези квадратчета, които ни позволяват само в тази равнина да намалим или увеличим размера на обекта.
Настройките на "scale tool", както се досещате пак са абсолютно същите като на другите инструменти за манипулация.
Имаме ос около, която да извършим операцията.
Пак имаме "soft selection" операция.
Ако я пусна и скалирам обекта глобално ще видите как другите почват спрямо него пропорционално да си увеличават размера.
Нека да изключа настройките.
Както виждате инструментите са доста лесни и много бързо се научават.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Можем ли да използваме функцията Soft select при Scale и Rotate?
Можем
Не можем
Можем само когато сме селектирали няколко обекта
Можем, но само на един обект
 
Кой е бързия клавиш за Rotate tool-а?
E
R
W
S
 
Как се сменя ориентацията на гизмото при манипулация?
Чрез настройките на инструмента за манипулация
Чрез менюто Edit 
Не можем да сменяме ориентацията
Чрез задържане на клавиша D
 
Кой е бързия клавиш за Scale tool-а?
R
E
S
W