Допълнения към урока
Учебна програма Анимация с Maya 3D
1. Запознаване с интерфейса на Maya 2017