Работа с файлове - Save, Save as

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Нека преди да преминем към създаването на "3d" обекти и обработката им.
Да се научим как да съхраняваме нашата работа в "maya".
Тъй като това, както се досещате, може би е най-важното нещо в процеса на работа, с която и да е програма.
Нека първо да покажем, обаче как се отваря нова сцена иле се отваря вече създадена такава.
Това става от менюто "file".
С "new scene" и "open scene".
"new scene", като сега ще покажа отваря съвсем нова сцена, но запазва настройките на "maya", които сме си задали преди това.
Ако дам "new scene" в момента ще ме попита "вашата цена не е запазена, искате ли да я запазя?".
Аз ще кликна на "don't save".
Ще видите как кубчето изчезна.
Съвсем нова сцена се отваря и може да започнем работа в нея.
Друг е варианта да отворим вече създадена сцена.
От "file", "open scene", като нека отворим, ако сме си настроили правилно проекта от този урок, сцената, която е към проекта и дадем "open".
Пак казвам "don't save" всеки път ще ни пита дали искаме да запазим новата сцена, която сме създали.
И изчакаме да се отвори сцената, която зададох.
Запазването на файловете в "maya" става по няколко начина.
От менюто "file", отново имаме "save scene".
Така запомняме промените в същия файл, в който сме работили до момента.
"save scene as", което ни позволява да запишем промените нов файл, като може да сменим и неговия формат.
Както виждате, ако дам "save scene as", тук долу мога да задам какъв да бъде формата на файла.
Нека да разясня малко повече какво означават двата формата.
Те съдържат еднаква информация, но имат огромни разлики по начина, по който я запазват.
Разширението "maya binarry" означава, че файлът е компресиран.
Това позволява той да е с по-малък размер и да се че те по-бързо от "maya".
Недостатък е, че ако файлът се повреди в повечето случаи е по-трудно да се възстанови и като данни, ако го отворим в, примерна текстов едитор.
Ще видим, че той е неразбираем за нас.
Другия формат "maya ascii" запазва данните в "ascii" стандарт, който е форматиран, така че ни позволява, като го отворим, с който и да е текстов редактор да можем да ги коригираме и да са разбираеми за нас.
По принцип повечето студиа, както и нашето, използваме този формат, защото той позволява по-добра връзка между различните версии на "maya".
Като клиента, разбира се може да използва версия различна от нашата.
Както и ако файла се повреди можем да го възстановим по-лесно.
Недостатъкът при него е, че той е с по-голям размер и отнема повече време за отваряне в "maya", но все пак, аз препоръчвам да работите в този формат.
Така че ще го селектирам.
Практиката ни е научила, че повечето пъти, когато работим в някоя сцена е хубаво да я записваме инкрементално.
Тъй като ако цял ден работим и записваме промените, само в един файл.
То може този файл да се повреди неспасяемо.
И да загубим цял ден работа и най-вече, разбира се нерви.
Затова е хубаво през някакъв интервал от време да запомняме нова итерация на нашата сцена.
Това става както и ръчно, като надписваме в края на заглавието на нашата сцена- 01, 02 или както на нас ни е удобно.
Или автоматично от "maya".
Посредством "auto save" функцията.
Ще дам "cancel" и няма да запомняме сцената за момента.
Нека да покажем къде се намира "auto save" функцията.
Тя е достъпна от менюто "windows".
"settings and preferences", избираме "preferences".
И тук в подкатегорията "settings" имаме категория "files and projects".
Тук имаме няколко настройки, като примерно настройки като "recent history size", което ни позволя да увеличаваме или намаляме размера на скорошно използваните файлове.
Като "maya" може да ни показва кои са те.
Както и "auto save" функцията, която в момента е изключена.
Пуска се от бутона "enable".
Имаме няколко настройки за нея и първата е "prompt before save" е всеки път да ни излиза прозорче, което да ни пита искаме ли да запишем сцената.
Втората настройка "limit auto save" ни позволява да лимитираме колко точно броя файлове да записва "maya", като в момента както е на 10, когато преминем този брой, "maya" ще изтрие най-стария създаден от нея "аuto save file".
Също така може да нагласим през колко минути като интервал, "maya" да записва автоматично сцената.
Препоръчвам интервала да малко по-голям, защото ако е, примерно през пет минути, през 10 минути, почва да става досадно и ни прекъсване доста често процеса на работа.
Да кажем, 20 минути е "ок".
Ако загубим 20 минути работа не е нещо неспасяемо.
Това са настройките, които са по-важни, тук в това меню.
За момента ще изключа "auto save", за да не ни прекъсва по време на работа.
Натискам "save", за да запомни настройките.
Свикнал съм да запомням моите файлове ръчно.
Съветвам Ви да оставите включена "auto save" функцията, защото спестява хиляди главоболие, повярвайте ми.
Нека все пак сега да запишем този файл, като версия 02, за да упражним казаното до момента.
Това става от менюто "file" и "save scene as".
Избрали сме формат "maya ascii".
И нека запишем тази сцена, като 02.
Даваме "save as".
Това е всичко и сцената вече е записана.
Може да се уверим, като видим тука горе в менюто името на новата цена.
В следващия урок ще поговорим за друго важно нещо.
Това е експортирането и импортирането на различни файлови формати в "maya".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се отваря изцяло нова сцена в Maya?
File / New Scene
File / Set project
File / Open Scene
File / Import
 
Как се запомня нова сцена в Maya?
File / Save
File / Save As
File / Open Scene
File / New Scene
 
В кой формат на файловете на Maya можем да редактираме данните в текстов редактор?
.Ma
.Mb
.Obj
.Fbx
 
За какво служи функцията AutoSave?
Автоматично запазва нашата сцена през даден интервал от време
Създава нова сцена 
Записва нов проект
Автоматично открива създадена от нас сцена