Създаване и модифициране на материали посредством Node editor

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Нека да навлезем малко по-подробно в "hypershade" прозореца.
И по-точно как да създаваме материали чрез "node editor".
Нека отворим"hypershade" прозореца от иконката му.
След като зареди нека създадем нов материал.
От "create editor", като изберем "blinn" материал.
Маркираме го с левия бутон на мишката.
Материала се създаде и репрезентация му в "node editor".
Нека да приложим текстура за цвят върху самия материал.
Като щракнем на шахматната иконка.
И изберем "checker map".
Виждате цвета се приложи върху материала, но промените също така се отразиха и в "node editor".
Създадоха се два нови "node" или възела - "place 2D texture" и "checker 1", който всъщност е нашата текстура.
По-важното, ако забележим е ето това.
"Out color" или изходящият цвят на тази текстура е свързан автоматично към входящия цвят на нашия "blinn 1" материал.
В "node editor" ние можем сами да оказваме какви точно да са връзките между различните "node".
За целта е нужно с левия бутон да селектирам тази линия и докато държа левия бутон да влача с мишката, преместваме, в който друг слот си поискам изходящата връзка.
Да кажем, че искаме да вържем "checker map" за прозрачността на нашия материал.
Отиваме върху "transparency" параметъра и пускаме левия бутон на мишката.
Това веднага ще се отрази и в нашия "material viewer".
Нека да сменя, само обекта да е сфера, тъй като ще виждаме по-лесно.
Вече приложихме тази текстура върху прозрачността на материала.
Също така можем от една и съща текстура или "node" да правим няколко връзки наведнъж.
Нужна е просто изходящата връзка, която искаме да създадем да маркираме с ляв бутон и както виждате създаваме нова линия, която можем отново да вържем към параметрите, които ни позволява.
Както виждате някой се изключват, защото "maya" автоматични ни каза, че няма как да вържем този изходящ параметър към тези входящите.
Нека ние да вържем към "color" параметъра на материала.
Сега както виждате една и съща текстура влияе едновременно и на прозрачността материала и на неговия цвят.
Да кажем обаче, че искаме да създадем нова текстура, която да влияе на цвета.
Можем разбира се по другия начин.
Селектирайки материала и пак от шахматната иконка, но също така можем директно и от "node editor".
Това става по два начина.
Първият начин е да намерим "node", който искаме да създадем в "create" менюто.
Втория начин е, ако знаем неговото име докато сме в прозореца на "node editor" да натиснем "tab" и ще ни излезне поле за търсене.
След което можем да напишем името на това, което ни интересува.
Да кажем, че искаме да добавим "cloth" процедурна текстура.
Мога да напиша "cloth", като ще ни излезнат три типа.
Ние искаме "cloth texture".
Маркираме го и натискаме "enter".
Текстурата се появи в нашия "node editor", но тя в момента не е вързана за нито един параметър от нашия материал.
Може да променим това.
Като селектираме изходящия цвят на тази текстура и го заменим в "color" таба на нашия "blinn" материал.
След което, ако го селектираме ще видим как едната текстура влияе на прозрачността, а другата текстурата влияе на нашият цвят.
Също така може да видим и репрезентацията в "property editor", че имаме вързан "node" към някой от тези параметри.
Ако избера този "cloth" мога да му променя цвета, за да се вижда по-ясно.
Както и различните други параметри.
Ако искаме да разкачим някоя от връзките.
Можем просто да селектираме линията, която искаме да прекъснем с левия бутон и да я пуснем някъде в празното пространство.
Така конекцията се разрушава.
Можем пак да върнем тази конекция.
Друг начин за създаване на тези конекции освен в "node editor" е, ако изберем пъзелът, който искаме да създадем.
В този случай, нека избера "2D textures".
И избера още една "cloth" текстура.
Задържайки среден бутон върху нея и да я пуснем директно върху някой от параметрите.
По този начин ще създадем автоматично връзката и в "node editor".
След което с левия бутон, можем да преместваме нашите възли и да ги подредим по по-прегледен за нас начин.
Друга функционалност на "node editor" е ето тук горе, тези иконки.
Първата иконка ни позволява да показваме само входящите връзки към даден възел.
Втората иконка ни показва входящите и изходящите връзки на това, което сме селектирали.
Третата иконка ни показва само изходящите.
Отделно от това имаме "clear graph", което ще изчисти нашето работно поле.
Няма да изтрие материала, но ще го изчисти оттук.
Ако го маркиране ще видите.
След можем селектирайки материала да дадем "add selected node to graphs".
Така ще върнем обратно материала в "node editor".
Отново от тази иконка може да покажем всичките конекции към този материал.
Чрез тази иконка можем да премахнем избрания от нас "node".
Да подредим графата по автоматичен начин.
И да окажем в "node editor" кои материали от селектиран от нас обект.
Ако имаме селектиран обект, чрез този бутон можем тук директно да изкараме неговия материал и всичките връзки към и от него.
Следващите няколко иконки ни позволяват да скриваме или показваме параметрите, които имаме към даден материал.
Стандартните се показват с ето тази иконка.
Също така можем да търсим различни възли или "nodes".
Ако искаме да сме по-прецизни, можем да пуснем координатна мрежа.
И да пуснем прилепянето по нея и по този начин можем да си прилепяме различните възли за по-лесна подредба.
След като си създадохме този материал и разгледахме възможностите на "node editor".
Все още не сме го приложили на обект в сцената.
Нека намаля този прозорец, за да не ни пречи.
Ще го мръдна настрани.
Както виждате в сцената имаме една сфера, но тя не е с приложен този материал.
Много лесно можем да го направим.
От "hypershade", като селектираме сферата, след което отидем на материала, който искаме да приложим и задържайки десен бутон върху него може да маркираме "assign material to selection".
Така материала се прилага на създадената от на селекция.
След което ако пуснем текстурите.
Ще видим, че материалът е приложен върху нашият обект.
"hypershade" прозореца е с много силни възможности, които не позволяват освен да организираме нашите материали да създаваме доста сложна такива, посредством възлите, който можем да свързваме по всевъзможни комбинации за постигане на желания от нас резултат.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да създаваме няколко връзки между една текстура и един материал?
Като селектираме изходящата връзка на текстурата и я закачим последователно към няколко параметъра на материала
Като селектираме входящата връзка на текстурата и я закачим последователно към няколко параметъра на материала
Не можем да създаваме повече от една връзка между текстура и материал
Като селектираме изходящата връзка на материала и я закачим към входящата връзка на текстурата