Използване на булеви операции

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В много случай може да ни се наложи да моделираме по-комплексни форми, които по-трудно могат да се постигнат чрез стандартните инструменти за моделиране.
В случаите, когато имаме например готови обекти и искаме да пробием в тях някакви отвори, за да извадим обема на един обект от друг или на повече обекти.
Може да използваме тъй наречените булеви операции.
В "maya" булевите операции са доста на лесни за използване.
И са полезни в много случаи.
Булевите операции се намират в менюто "mesh", "booleans".
Нека да припомня, ако не виждате менюто "mesh".
То тогава най-вероятно не сте в "modeling" меню сета.
А сте в някой друг, тъй като както се сещате от първите уроци ако сменим примерно на "animation" меню сет.
Ще видите как контекстно менютата се променят, за да се концентрираме върху други такива.
Булевите операции се намират в менюто "mesh".
Където, ако отидем най-първото подменю е "booleans" или нашите боливи операции.
И ни изскачат трите възможни операции, които "maya" ни предлага.
Нека да откъснем менюто, като щракна върху многоточието.
Първата опция "union" обединява двата обекта, като трие геометрията, в която се пресичат.
Нека да преместя цилиндъра вътре в сферата и ако сменим изгледа в "wireframe" режим, да виждаме мрежите на обектите и ще видите как цилиндъра се пресича сферата и неговата геометрия вътре в самата геометрия на сферата.
Обаче ако сега селектирам цилиндъра и сферата и дам опцията "union".
На пръв поглед може да ни струва, че нищо не е станало.
Но ако пак мина в режим "wireframes".
Ще видите как двата обекта са обединени.
А геометрията, която беше вътре в тях той е с тази на цилиндъра е изтрита.
Нека пак се върна в другия режим.
Втората операция "difference" изважда обема на единия обект от обема на другия.
Тук е важно да уточним, че за болевите операции също има значение реда на селекция на обектите.
Ако селектирам първо куба, след което селектирам сферата.
И активирам операцията "difference".
Ще видите как от куба се извади обема, който сферата пресичаше с него.
Връщам се една стъпка назад и селектирам първо сферата, а после куба.
И повторя операцията "difference" ще видите обратното.
От сферата извадихме частта на куба, която я пресичаше.
Друго нещоу което може би забелязвате е, че когато използваме някоя от тези операции ни изкача едно меню.
В което всъщност може да сменим самият тип операция на някои от другите.
Сега може да върнем операцията на "union" или "difference", но ще я върнем на "difference".
При третия тип булева операция "intersection“ остава общия обем получен при застъпването на двете фигури.
Ако върна една стъпка назад.
И отида на операцията "intersection".
Този път от това меню.
Може да видите какво стана.
Останаха единствено полигоните, заключени в общия обем между двете фигури.
Може да приложим булеви операции на повече от един обект.
Ако селектираме първо тази сфера.
След което всички останали, тъй като операцията ще се приложи върху нея.
И дадем "difference".
Ще видите как Много бързо създадохме доста комплексна форма с помощта на булевите операции с повече от един обект.
Може би забелязвате, когато пуснем някой от операциите.
Нека да кажем "difference".
С тези два обекта.
Тук отдолу ни излиза едно меню "classification", в което може да сменим как да действат булевите операции, дали да бъдат тип "edge" или на тип "normal".
Като на тип "edge", означава1 че се извършват спрямо геометричните ръбове на обектите.
А тип "normal" гледа нормалите на самите обекти.
След като сме извършили дадена булева операция, а в последствие искаме да променим начина, по който изглежда финалния обект, ние можем да селектираме оригиналните два обекта, тъй като в процеса на операцията те изчезват от нашата сцена.
Но пък можем да ги селектираме от друго място.
Ако избера тези два обекта.
И пусна булевата операция "intersection".
Оригиналните обекти изчезнаха, но може би искаме да отсечем по-високо този конус.
Това става посредством "outliner".
От менюто "windows", "outliner".
Като тук единственото е, че трябва да намерим кои са нашите оригинални обекти.
Тъй като те бяха конус и "plane".
Може да ги потърсим от "outliner".
Ето както виждате, тук имаме конус.
След като ги селектираме от тук.
Примерно, "plane".
И пуснем някой от инструментите за манипулация.
Ще видите как се появи гизмото за този инструмент и ако примерно движим нагоре-надолу ще видите как започваме да сечем конуса в друга точка, тъй като самите оригинални обекти не са изтрити.
Те не са показани в сцената, но ние може да ги намерим от "outliner".
Може да селектираме конуса и да се движим с него.
Малката тъпкост е, че не ги виждаме в сцената и трябва да ги търсим в "outliner", но все пак имаме възможността да променяме след извършване на операцията.
Как точно изглежда финалния обект.
Все пак булевите операции са доста полезни, но имат и техите недостатъци, а те са, че геометрията, която създават не винаги е чиста и лесна за по-нататъчна обработка.
За това е хубаво да ги извършим в финален етап от нашата работа.
След което няма да не се налага по-нататъчна обработка.
Защото ще ни трябва доста почистване на геометрията ако искаме да продължим с по-нататъчно моделиране на самия обект.
Примерно, в този случай, нито една от тези точки тук, които са не е свързана по някакъв начин с другите.
И това ще създаде, примерно проблем в процеса на работа.
Като цяло булевите операции са много полезни с тях бързо се създава доста комплексни форми, които могат да ни послужат в много ситуации.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какви са видовете булеви операции предлагани в Maya?
Union, Difference, Intersection
Difference, Intersection, Insert
Union, Difference, Close
Difference, Intersection, Open