Заобляне с OpenSubdiv

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В това видео ще разгледаме още един алтернативен начин за заобляне на фигури в "3ds Max".
Това става с помощта на модификатора "Opensubdiv".
Той до голяма степен прилича на "TurboSmooth", който вече разгледахме.
Като обаче има някои разлики, които ще разгледаме сега.
В сцената, която ще използваме имаме само един куб с тези размери, които ще бъде конвертиран в "Convert to Editable Poly".
Ако върху него приложим модификатора "Opensubdiv" ще имаме същото като резултат, което бихме имали, ако приложим и "TurboSmooth".
Ако имаме клуб, ще получим сфера.
Принципно начина, по който работи "Opensubdiv" е абсолютно същия като "TurboSmooth", само че има една основна разлика.
Той може да бъде повлиян от остротата на ръката, която да бъде зададена в "Editable Poly".
Какво означава това? Този вариант ние не сме го разглеждали досега на като опция в "Editable Poly" и ще го видим сега.
В ниво на селекция ръбове.
В "Edit edges" Имаме този параметър, който се нарича "Crease" или това е колко остър да бъде ръба.
Ако селектирам един ръб ще видите, че той по подразбиране е нула.
Това значи че тук няма зададена никаква острота на този ръб.
Когато приложа "Opensubdiv" той го заобля максимално много.
Kогато се върна в "Editable Poly" и е селектиран този ръб.
По-скоро ще селектирам всички други ръбове с "Ctrl - A" и с "Alt" ще махна селекцията на този ръб.
Искам да виждам какво ще бъде действието след прилагане на модификатора.
Виж сега когато увеличавам този "Crease".
Аз автоматично, с него като параметър, определям колко да бъде заоблен този ръб.
Всички ръбове, които са селектирани имат един и същи "Crease" 0,18.
И ако този "Crease" се промени към единица, това значи, че те ще бъдат максимално остри.
Колкото по-близка е този стойност до нулата толкова повече позволяваме този ръб да бъде заоблен от модификатора "Opensubdiv".
Нека да го запазим на едно.
Да селектираме този ръб, чийто "Crease" в момента е нула.
Ако увеличим неговия "Crease" към едно.
Това означава, че той също ще стане остър ръб.
Ако го намаляваме постепенно към нулата можем да контролираме неговата заобленост.
Само с помощта на този параметър "Crease".
Както казах вече подобно на модификатор "TurboSmooth", "Opensubdiv" работи по същият метод и той заобля ръба, в зависимост от това къде са съседните ъгли.
Но можем да влияем директно върху някой ръб със стойността на неговият "Crease".
Това е основната разлика между "TurboSmooth" и "Opensubdiv".