Сложни/съставни обекти от типа proboolean compound objects

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Много често обект, който имаме и е завършен от гледна точка на моделирането, се налага в него да бъдат пропязани някакви отвори.
Да бъде премахната някаква част, която геометричне е част от повърхнината на друг обект.
Или да си сваля общата част между два обекта.
В "3D max" това нещо става с така наречените "compound" обекти или съставни обекти.
Които се намират отново в команд панела.
От падащото меню избирам "compound object".
Типа на обектите, за които говорим са булеви.
Попринцип, тяхното създаване е на базата на създадени обекти.
Тези обекти, които имаме в сцената са стандартни примитиви, никой от тях не е трансформирано в редактируем обект.
Всички са още са стандартни.
Ще направя едно копие на този куб, който имаме на сцената с "shift" и преместване като копие.
Ок.
Ще преместя този цилиндър в единия му край.
И ще го копирам още веднъж.
Сега и двата ще ги преместя малко по-надолу.
Ако искам с двата цилиндъра да прорежда отвори в този куб, с други думи да използвам тези цилиндри като тела, с които да прорежа отворите.
Трябва куба да се превърне в такъв вид, "compound object".
Ще използваме командата "proboolean".
Първата команда, която по подразбиране е активна в този тип съставни обекти "proboolean" е изваждане на обекти.
Оставям всички други настройки по подразбиране и просто избирам "start picking".
И посочвам двата цилиндъра.
С тази команда "start picking" сме избрали, кои обекти да бъдат премахнати от нашия обект, кой сме превърнали в "compound object".
С помощта на командата "proboolean".
Десен бутон, за да приключа командата.
Виждаме, че сме прорязали два отвора с цилиндрите, които имахме.
Ще преместя конуса така, че той също да има обща част с кубa, което работихме вече.
Когато вече сме използвали върху копчето командата "proboolean", вече нямаме достъп до предишните стойности на параметрите за кубчето и за самите цилиндри.
Имаме достъп само до параметри на командата "proboolean".
Друга често използвана команда от булевите е "union".
Която е доста подобна на командата "merge".
За да ги разгледаме и двете ще направим едно копие на тази фигура.
В първият случай ще използваме командата "union".
Отново "start picking", избираме конуса.
Десен бутон, за да приключим командата.
Във вторият случай ще използваме "merge", "start peaking" и отново ще изберем конуса.
Това, което е общо е, че и в двата случая сме обединили двата обекта и имаме само един обект.
Разликата е, с "F3" ще активирам "light frame view".
В първият случай вътрешната част, която е била общо за двата обекта изчезва.
С други думи остава само околната повърхнина, която е общо за двата обекта.
Докато във вторият случай тази вътрешна част не е премахната.
"F3" отново.
Следващата най-често използвана команда от тези е командата за общата част между два обекта.
Отново от "create panel" ще използваме командата "proboolean", в момента е активно кубчето.
Избираме командата "intersection".
"start peaking".
И избираме сферата, с която имат обща част.
Като краен резултат виждаме, коя е била общата част между двете фигури.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С коя опция на proboolean compound objects може да се получи общата част на два пресичащи се обекта?
Intersection
Union
Subtraction
Merge