Подравняване на обекти (align tool)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следващият метод, който можем да използваме, за да подреждаме, така да се каже, обектите е командата "Align", която работи на следният принцип.
Първо селектирам обекта, който искам да подравнявам.
След това избирам командата "Align".
Виждам че курсора ми се променя и трябва да избера обекта, по който да бъде подравнен първият обект, който селектирах.
Избирам този цилиндър и излиза ето този прозорец.
От това меню можем да изберем по коя ос да бъде подравнен обекта и по кой признак.
След като излезе този прозореца за подравняването не мога да променям изгледа в "Viewport", така че това нещо трябва да го съобразим предварително, за да имаме добра видимост към обектите.
И съответно към крайният резултат, който очакваме.
Когато избера първите признаци, по които да бъде подравнен обекта и осите, по които това нещо да стане.
Както в случая ще избера център по център по трите оси.
Мога да натисна бутона "Apply" и това ще приложи временно промените по подравняването, които съм въвел.
Като от тази позиция вече мога да продължа ново подравняване по нови критерии.
Например по ос "Z" искам минимума или това е най-ниската точка на обекта, който подравнявам да бъде подравнена, пак казвам по ос "Z".
С максимума или това е най-високата точка на обекта, по който подравнявам.
Като обобщение това са параметрите на обекта, който селектирах първоначално.
Това е обекта, който ще подравнявам, а това са параметрите на обекта, по който ще се извърши това подравняване.
В случаят долният по-големият цилиндър.
Като минимум и максимум са съответно най-ниската и най-високата точка на обекта.
Центъра е средата, а "Pivot Point" е началото на "Gizmos".
Kогато приключа с трансформациите от този прозорец натискам "OK".
Ако искам да подравня и малкия цилиндър по големия селектирам първо него избирам командата "Aligne".
Селектирам цилиндъра, по който ще go подравнявам.
Първо избирам "X", "Y" и "Z", център по център.
"Apply".
По височина искам най-ниската точка на селектирания обект да съвпада с най-високата точка от обекта, по който подравнява.
Това е най-малкият цилиндър тук.
Това е цилиндър под него.
И давам "OK".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Възможно ли е подравняване на обектите по трите оси едновременно – X, Y и Z?
Да
Не
Да – но само на стандартни примитиви
Не и ако е активна командата Select Object