Персонализиране на работната среда – мерни единици

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
За изборът на мерни единици в "3D Studio Max" до голяма степен зависи това, какво планувате да правите в него.
Например, ако планувате да работите с малки по размер обекти може би за вас ще бъде най-удобно да работите в милиметри.
Но ако например работите по архитектурни визуализации може би ще бъде най-добре да изберете мерни единици сантиметри.
Преди да кажете на Макс, с какви мерни не работи той по подразбиране работи с безразмерни единици.
Или така наречените "generic units".
С други думи една единица в програмата за "max" просто значи 1.
Няма никакво значение дали това са милиметри, сантиметри, инчове или каквато и да било друга мерна единица.
Когато се изберат менителници те се появяват след цифрите, които определят дата и линеен параметър.
Например в случая, когато тръгвам да създавам някакъв стандартен обект.
Горе, в дясно на монитора ще видите в момента големината на обекта, който създавам, 49 на 39 и след тези единици няма никаква мерна единица.
Това е защото все още не сме въвели мерните единици в "3D Studio Max" и тези единици са безразмерни.
Те за "max" в момента са просто числа.
За да настроя мерните единици ще влезем в менюто "customize", "units setup".
Първо ще променим по подразбиране избора, който е направен за "generic units" в метрик и от падащото меню тук ще избера сантиметри.
Oт менюто "unix setup" ще избера една чертожна единица, да бъде също един сантиметър.
ОK, OK и на това меню.
Сега мерните единици се появиха и е ето тук, където беше размера на нашия грид.
Ето тук, където виждаме координатите на обекта и ако се върнем в обекта, който сме създали големината, която избрахме вече е в сантиметри.
И ако сега тръгна да изчертавам даден стандартен обект виждам, че след мерната единица, която случая радиус, отново горе в дясно виждате как се променя.
Виждаме, че имаме редица която е сантиметри.
По принцип имайте предвид, че мерните единици, които се изписват в това поле също значат нещо за "max".
Например ако променим тази буквичка от сантиметри на милиметри, ще го потвърдя това нещо с "enter".
"max" автоматично ще "rescale" обекта така, че да превърне числата, които имахме преди това в текущата метрична система, която използва в момента, която е в сантиметри.
С други думи в тези полета тук винаги ще виждам мерни единици, които ще бъдат сантиметри.
Независимо, че тук мога да въвеждам и мерни единици, които да бъдат въвеждане с букви, които да бъдат различни от тези, които сме избрали.
С други думи тук автоматично размера се променя така, че да бъде превърнат в текущата единица, която сме избрали, а в случая това са сантиметри.
Така, че това нещо значава, че е тук за да внимаваме също дали въвеждаме букви или въвеждаме само цифри.
Ако си говорим например само цифри, например 15 и натисна "enter", то автоматично приема, че това са сантиметри.
но тук ви съветвам маркирането в това поле да бъде с двойно кликване така, че всичко да се маркира и тогава да въведете цифрите, и да ги потвърдите с "enter".
Tъй като ако кликнете и влачите, за да маркирате това съдържание и го въведете на ръка, в момента обърнете внимание, че оставям "м" от сантиметри и натисна "enter".
Това нещо, тези 15 метра, които въведох, автоматично ще бъдат превърнати в сантиметри и размера на обекта, който направих ще бъде ето такъв.
Така, че имайте го просто предвид, двойно кликване, маркира се всичко в това поле, въвеждам желаната стойност и потвърждавам с "enter".
"Z" за "zoom extends".
Изборът на мерни единици е влажен и при внасянето на други обекти, които са направени в други софтуери.
За тази големина на обектите има контроли и по време на импортването на обектите.
Но може да бъде инсталиран обекта и след импорта му.
Просто трябва да се знае връзката между входните и изходните единици на обекта.
Отсега нататъка до края на курса моите единици в "3D Studio Max" ще бъдат сантиметри.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако не зададем мерни единици за 3Ds Мax, с какви мерни единици работи програмата по подразбиране?
Generic units (безразмерни единици)
Инчове
Сантиметри
Метри