Изолиране, скриване и „замразяване“ на обекти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Преди да се запознаем с изолирането, скриването и замърсяването на обектите.
Ще направим едно дърво в нашата сцена от един стандартен примитив конус и един "Extended Primitives" - "Hedra".
Ще активирам "AutoGrid", което ще ни позволи да започна изграждането на обекта върху равнина, която избера.
Ще посоча горната част на конуса.
По този начин си спестявам едно подобряване по височина.
Ще стартира ново изграждане на обекта само, за да махна функцията "AutoGrid", тъй като остава активна.
Десен бутон, за да приключа командата.
В "Modifier" панела ще променя някои от параметрите на дървото.
Ще махна сенките в "Viewport" и "Аmbient Оcclusion", което е нещо като контактна сянка, най-грубо казано.
Ще ги махна, за да работи по-бързо "Viewport" и така след като съм направил това дърво, ще селектирам двата обекта с "Shift" и преместване.
Ще го копирам като копие, един обект.
Ще стартирам командата за скалиране след това завъртане.
Ще активирам "Angle Snap".
Ще погледна през четирите прозореца, Z Преместване с "W".
Ще скалирам още малко обекта, за да го намаля.
Преместване.
"Alt - W" Така нашето абстрактно дърво е готово.
Ще го използваме, за да покажем с него как може да изолираме обект.
Изолирането на единичен обект става с неговото селектиране и клавишната комбинация "Alt - Q".
Изолирането на обекта означава, че в сцената ще виждаме само този обект, който е изолиран.
Това в много случаи е полезно, тъй като никакви други обекти не ни пречат и не блокират погледа ни към обекта, с който работим.
Другите обекти в сцената, които са изолирани всъщност те не са изтрити, те просто временно са скрити.
Мога да се върна с този бутон и отново да бъдат в сцената.
В много случаи искаме да скрием определен обект от сцената.
Не да изолираме някой, а само един обект от сцената да бъде скрит.
Например искаме да скрием колата.
Това нещо може да стане с нейното селектиране десен бутон и избор на опцията "Hide Selection".
От "Display" менюто можем да намерим всички функции, които са свързани със скриването и замразяването на обектите.
От тук можем да използваме и бутона "Unhide Аll".
Ако обектите са ни добре наименувани в сцената можем да скрием даден обект по име или да го открием по име.
В случая имам само един обект, който е скрити съответно този списък с обекти има само един обект, "Unhide".
Да селектираме всички обекти от дървото и с "Shift" и преместване да направим няколко копия.
В 3ds Max имаме възможност да замразяваме обекти.
Това нещо може да направи по следният начин.
Първо ще селектирам всички обекти в сцената с "Ctrl - A".
След това с "Alt" и селекция ще премахна от текущата ми селекция това дърво.
Докато всички други обекти са селектирани ще избера десен бутон и ще избера "Freeze Selection".
Всички селектирани обекти станаха сиви.
В момента с обектите, които са замразени(сивите) не мога да работя.
Те просто присъстват в сцената като геометрия и позиция, но с тях не можем да работим.
Можем да работим само с обекта, който не е замразен.
Което всъщност беше и целта на нашата задача.
Да замразим другите обекти и да можем да работим само с един обект.
Размразяването може да го направим отново от "Display" менюто.
Чрез бутона "Unfreeze All".
Или с десен бутон и избор на опцията "Unfreeze All".
Да селектираме нашата кола.
"Shift" и преместване.
Едно копие.
"Shift" и преместване.
Още едно копие, завъртане.
В този урок се запознахме с изолирането, скриването и замразяването на обекти.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може ли да се манипулира (премества, завърта ... ) обект докато е „замразен“?
Не
Да
Да, но само ако цвета му се промени е сиво
Не, защото когато се замрази обект, той се „скрива“