Общ принцип на създаването на стандартни примитиви (standard primitives - basics)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Здравейте! Стигнахме до момента, в който да видим как се създават стандартните обекти в "3ds max", или така наречените примитиви "standard primitives".
Най-лесният и достъпен начин за това нещо е от командния панел, на който оставихме тук в дясно; от първия табулатор, който е "create".
От това "dropdown menu" избираме "standard primitives".
Обръщам внимание, че и това тук също с бутони и трябва да бъде селектиран първият от тях, който е "geometry".
Тук под формата на бутони е списъка с обектите, които можем да създадем.
Друго място, от което можем да създадем тези стандартни примитиви е от менюто "create" - "standard primitives".
Това е същият лист с обектите, които можем да създадем.
Аз ще използвам "create" панела.
Първият обект, който ще създадем е "box".
С еднократно натискане върху бутона "box", се активира командата за създаването му.
Виждате, че той промени цвета си и стана син, което означава, че ще бъде активен.
След като е активна командата, във "viewport" виждате курсора на мишката как се е променил.
С първото натискане определям началната точка на обекта.
С влачене определям големината на основата на квадрата.
Първото натискане е за определяне на началото.
След това влачене, за да определя големината на основата.
Кога я определя - пускам.
С придвижване на мишката напред и назад определям височината на куба.
Когато я определя, просто натискам.
Създаването на нашия обект приключи, но както виждате в "cammand panel", този бутон все още е активен.
Това означава, че ако в момента натисна някъде във "viewport", ще започна да създавам нов такъв обект.
Десен бутон, за да приключа командата.
Само напомням, че десния бутон прекъсва активната команда в момента, ако тя още не е приключила.
Ако започна да създавам фигура тук и не съм сигурен дали изобщо искам да я създавам, докато ще създавам, натискам десен бутон и командата приключва.
За да изключим създаването на тази фигура натискам десен бутон някъде във "viewport".
Виждате, че този бутон вече не е активен.
За да придобиваме по-добра представа за пространството и по-добра ориентация в работното място, ще създам още веднъж тази кутия, но този път ще използвам четирите работни прозореца.
С "alt + w", ще ги върна.
Това са четирите основни: "top", "front", "left" и "perspective view".
Само, за да се ориентираме и да погледнем нещата от лична гледна точка; ще създам отново "box".
Еднократно натискане - бутонът става син.
И мога да избера в кой "viewport" да започне изчертаването.
Това е важно, защото в момента определям къде и как да бъде разположена основата на нашия куб.
Ще избера в случая "top view".
Командата за създаване е активна.
Това става ясно от вида на курсора в момента и синия цвят на бутона, който е приел "box", в "create panel".
Първо, ще направя активен този "view port" с натискане на колелцето (със средния бутон) на мишката.
Рамката се премести и стана активен този "viewport".
Ще виждате в действие доста от нещата, за които досега сме говорили.
Натискане и влачене определя големината на основата на нашата фигура.
Обърнете внимание, че "feedback" за тази големина на основата, визуално получавам само в "top view", това е изгледа, в който започнах, и в "perspective".
В другите изгледи, понеже са ортогонални, виждам проекцията на квадрата в изглед отпред и изглед отляво - което значи, че виждам само линии.
Но, когато определя основата тук, пускам.
И когато придвижвам мишката напред и назад, в изгледа, в който съм започнал нямам отговор на въпроса: колко голяма правя фигурата? Затова гледам другите "viewports".
Това гледане във различните "viewport" и постоянно събиране на информация ще сe превърне в рутина за вас.
Просто трябва да се оттренира и трябва да го гледате, за да знаете в кой "viewport" какво се случва.
Когато определя височината натискам още веднъж.
Десен бутон, за да приключа командата.
"Z, Zoom extends all".
Както променихме прекия път в един от предишните уроци.
Селектирам "perspective viewport" със среден бутон на мишката, "alt + w".
За да видим параметрите на обекта, който сме създали, ще натиснем на ето този бутон, който е "modify".
Той съдържа информация за параметрите и свойствата на всеки селектиран обект.
Този прозорец тук е динамичен.
Той се променя в зависимост от селектирания обект, тъй като различните обекти имат различни параметри.
Това, което виждаме са параметрите, с които сме създали нашата кутия.
Това са текстови полета, в които ние можем ръчно да въведем и да коригираме тези стойности.
Обърнете внимание, че мерните единици отново са останали такива каквито ги зададохме.
Да променим тези размери.
С двойно натискане - 50, с двойно натискане - 50, двойно натискане - 50.
По този начин ръчно променихме габаритите на кутията която създадохме.
Ако искам да въведа и да използвам тези параметри на обекта, преди да започна да го създавам - това нещо мога да го направя при стартиране на обекта, когато вече е активен бутон за създаването му.
В това подменю, което е "keyboard entry", избирам с каква големина да бъде обекта.
Ще използвам същите размери, 50-50-50.
И мога да задам и къде да бъде създаден в 3D пространство, като задам координатите по X, Y, Z.
Ще ги оставя 0-0-0 и ще натисна бутона "create".
Десен бутон, за да приключа операцията.
Ще активирам командата за преместване.
Ще преместя предишният обект, който създадохме, само за да ги виждаме и двата обекта, тъй като се застъпваха.
Ще селектирам двата обекта и ще ти изтрия.
Обектът "box" има и още една разновидност.
Ще стартирам отново командата за създаването му.
В "creation method", вместо "box", ще избера "cube".
Ще гледам едновременно в четирите "viewports".
Ще започна създаването на обекта в "perspective viewport".
Натискам и влача.
Виждате, че едновременно определям и трите параметъра за широчина, дълбочина и височина.
Виждате горе вдясно в параметрите как цифри са еднакви, тъй като избрахме метод създаването да бъде "cube", а не "box".
Ако оставим метода за създаване да е на "cube" и в "keyboard entry" започнем да въвеждаме стойност за дължина на страната, виждате, че другите стойности не можем да ги променяме.
Със създаването при натискане на бутона "create", сме създали обект, на който всички страни да бъдат еднакви.
Десен бутон, за да приключа командата.
Маркирам двата обекта и ще ги изтрия.
"z" за "zoom extends all".
За да разгледаме параметрите, които не разгледахме преди това на този обект "box", ще създам още един "box".
Създавам и десен бутон, за да приключа командата и тук ще оставя "creation method" да бъде на "box".
Натискам и влача.
Натискам още веднъж, десен бутон; отивам в "modify".
Параметрите, които не разгледахме са "segments".
Това са сегментите, които изграждат нашият обект.
Те образуват така нареченият "wireframe" на обекта.
Ще направя активен и максимално голям този прозорец на перспектива с "alt + w", за да визуализираме и по-добре да представим сегментите.
Ще те закръгля тези стойности.
За да виждаме сегментите на фигурата, трябва да сменим типа на изгледа във "viewport".
Ще избера за последното меню, вместо "default shading", ще избера "edged faces".
Когато това нещо е направено, вече виждате, че ето тези ръбове станаха бели (видими).
Добавянето на сегменти ще бъде и визуализирано във "viewport".
Тези сегменти, определят "wireframe" на самият обект; или това са такива линии, които изграждат обекта.
По-късно ще се запознаем с допълнителни инструменти, с които можем да работим поотделно с тези линии.
Ще разберем повече за това как можем да ги контролираме и променяме.
Засега имайте предвид, че имаме възможност за контрол на този параметър при създаването на тези стандартни примитиви.
Тези линии изграждат повърхността на обекта; и за какво са ни необходими те? В момента не можем да ги използваме.
Този стандартен примитив трябва да бъде трансформиран в редактируема геометрия, за да може да имаме достъп до това ниво на обекта.
Ще започна да говоря за моделирането.
Ще се запознаем по-детайлно с тези части на обекта, с които по-късно ще можем да работим и да определяме и да променяме формата на обекта, спрямо тези сегменти, които в момента създаваме.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може ли основните параметри за изчертаване на обектите да бъдат зададени предварително (преди кликването във viewport-a и стартирането на самата команда)?
Да
Не
Да, но само ако стойностите са положителни
Да, но само за стандартният обект – box