Групиране и работа с групи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В много случаите, много по-лесно се работи с обектите ако се организирани в групи.
Например, както са нашите дървета.
Вместо всеки един детайл да е отделен елемент може всички да са групирани и да работим с тях като с един обект.
Да селектираме първо всички елементи от едно дърво с "ctrl".
И всичко, което ни трябва за групите е организирана в меню груп.
Ние искаме да направим нова група, на която можем да въведем името тук.
И давам след това "ок".
На практика, обектите вече са групирани и групата е създадена.
В случаят, когато се опитам да селектирам, който и да е обект от групата, ще се селектира цялата група.
Когато е селектирана групата и отивам в "modify" панела, тук няма да виждам параметри за нито един от обектите вътре, а ще виждам само името на групата.
Ако искам отново да имам достъп до някой от елементите на групата, докато е селектирана мога да отида в менюто "group" и дa dам "open".
Когато групата е отворена имаме достъп до всички елементи на групата.
Тогава се появява ето този маркер в сцената, розовият, който показва, че тези обекти са в отворена група.
Групата можем да затворим отново, когато е селектиран някой член на групата и от менюто "group" изберем бутона "close".
Ще копирам тази група с преместване и "shift", "copy" и ще дам "alt и q" за изолирана селекция.
За да виждаме по-ясно, какво се случва.
Другият вариант да отворим групата е всъщност с нейното разваляне.
Можем да отворим групата с "ungroup".
Tогава, ще разрушим групата и отново ще имаме всички елементи поотделно.
Можем да направим група в групата.
Да селектираме тези два елемента и да направим с тях една група.
След това да селектираме всички елементи, включително и групата и да направим нова група.
Ако в случая дам "group open" ще имам достъп до елементите едно ниво назад в групата.
С други думи, тази група няма да бъде отворена.
Ако селектирам и нея и нa нея дам "open" ще имам достъп отново до всички елементи поотделно.
Ще селектирам някой от елементите и ще дам close на групата.
Ако избера "group", "explode", докато е селектирана групата.
Това ще развали всички групи независимо, колко подгрупи има в групата и отново ще имам отделните елементи, без да са групирани.
Aко изтрия всички елементи, докато съм в изолирана селекция, автоматично ще изляза от тази селекция.
В момента дървото, което копирахме го изтрихме и едновременно с това излезнахме от изолирана селекция.
Когато е селектирана групата може този "bounding box", който показва, че това е група да го виждате или евентуално да не го виждате, както беше при мен преди малко.
Това става с натискането на бутона "J" от клавиатурата.
Аз ще го оставя видим.
Ще превключа към изглед към четири прозореца и ще селектирам всички дървета без първото от тази страна.
Ще сменя типа на селекцията само на "window" така, че да селектирам само тези обекти, които изцяло попадат в селекцията.
"alt и w", за да виждам само горна гледна точка на цял екран Сменям отново на кросинг, изглежда това е по-лесния вариант.
И докато са селектирани тези обекти преминавам отново в "perspective view" Докато са селектирани тези обекти, тях мога да ги обединява в момента в предишната създадена група.
Това става със селектирането им и меню "group", "attach" и посочване на съществуващата група, виждате, как курсора се променя.
Кликвам веднъж с левия бутон върху групата и всички селектирани обекти вече са добавени в тази група.
Работата с групирани обекти понякога доста улеснява работата ни в "max", затова ние доста често ще ги използваме.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може ли една група да съдържа в себе си няколко групи?
Да
Не
Да – ако групите са с до 5 обекта
Да, но само ако са друпирани стандартни примитиви