“Отрязващи равнини“ на камерата (Clipping planes)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Понякога се налага да рендерираме обекти, изгледа към, които обаче е възпрепятстван от други обекти.
Както е в нашият случай.
Ако имаме следната постановка, в която имаме в един много тесен коридор това огледало, с тази маса.
И искаме да направим фронтален изглед.
Проблемът е, че когато камерата е в помещението не можем да го хванем всички обекти в изгледа.
А когато камерата е разположена така, че реално да виждаме точно, както искам разположени нашите обекти.
В такъв случай пък ни пречи стената, която имаме от самото помещение.
Премахването на стената не е решение, тъй като ще доведе до преосветяване на сцената.
Тъй като в момента светлината влиза само от ето тези два отвора отстрани.
В момента реално симулираме наистина коридор като имаме и днервна система.
И една допълнителна светлина, който да свети тук от ляво.
Но ако махнем стената сцената ще бъде просветена.
Как да се справим с този проблем? Можем да се справим като използваме една допълнителна функция на камерата.
Тази функция се нарича "clipping planes".
Или това са така наречените отрязващи равнини на камерата.
Kоито се намират в настройките на камерата.
В един от последните табулатори, последният "miscellaneous", като активираме тези равнини с помощта на отметката "enable".
Само искам да отбележа, че в момента aз съм нагласила "exposure" на камерата.
С големина на лещите 40 мм "aperture f/8 не използвам "depth to field".
"duration" 1/30.
и 200 e "ISO".
Това са настройки на камерата, които в много интериорни случаи ще даде добро стартово осветяване и контролиране на "exposure" със стойност от около 10 за "exposure value".
Вече след като е нагласен "exposure" и активирашме "clipping planes".
В "viewport" се появяват две допълнителни равнини, едната ето тази.
А другата е съвсем в началото на камерата, тя в момента не се вижда, тъй като започва от 0, от позицията на камерата.
Да я отдалечим напред.
Виждате вече как в "viewport" се появи още една равнина.
Да направим тази стойност 135.
Това е едната равнина тук.
Ето я тук тази равнина, червената.
А това е другата равнина.
Тези "clipping planes" определят, че обектите между тези две равнини на такива разстояния, ще се рендерират.
А обектите, които са от тази равнина към камерата отзад и от тази равнина напред няма да бъдат видими по време на рендера.
В момента, когато рендерираме така, ще успеем да направим рендер в такова тясно помещение.
Ако не бяхме активирали тези "clipping planes", в нашият случай с камерата отвън, щяхме да можем да рендерираме само тази стена до външната страна.
С пощта на "clipping planes" можем да игнорираме дадени обекти, на определено разстояние от камерата по време на рендера.
В следващият модул ще видим, как можем да контролираме качеството на рендера и как можем да влияем също така и на времето за рендериране.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво са Clipping planes?
Параметри на камерата, които с помощта на равнини описват видимата част между тях
Модификатори за „отрязване“ на част от геометрията
Модификатори за правене на плоски обекти
Clipping planes не е термин от 3Ds MAX