Създаване и използване на 2D обекти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Здравейте.
Преди да пристъпим към моделирането с 3D обекти ще разгледаме вградените 2D обекти или така наречените форми "Shapes".
Които могат да се използват като начало за нашата 3D форма.
Тези 2D обекти се намират отново в "Command Panel".
В раздела "Create".
"Shapes".
Организацията и изгледа, както виждате е доста подобна на тази, която вече видяхме при изграждането на стандартите 3D обекти в Max.
Нещата са доста подобни, както с 3D обектите.
Имаме "dropdown" меню, от което можем да избираме типа на формите и бутон, с който да ги създаваме.
Нека да започнем разглеждането на тези обекти от първият, който е "линия".
Активирам командата с кликване върху бутона.
Виждате, че става активна и бутона става син.
Като курсора в "Viewport" се е променил и ме очаква да въведа начална точка на линията.
Изчертаването на линията всъщност става с посочването на съответните точки.
Еднократно кликване определя точката на самата линия.
В момента сме в такъв режим, че изчертаваме само прави линии.
С други думи всички краища на линиите ще бъдат ръбове.
Говоря за тези преходни части.
Имам и друга възможност, където тези части могат да бъдат изчертаване и направо в "Viewport" със заобляне.
Ще кликна още някой път, за да затворя линията.
Когато съм в режим на изчертаване и курсора на мишката е върху първата точка и кликна върху нея излиза това съобщение, което ме пита дали дали да затворим линията.
Принципно в повечето случаи ще искаме тази линия да е затворена, тъй като след това, ако искаме да приложим модификатори върху нея и да я превърнем в 3D обект, тази линия трябва да бъде затворена.
Затова тук даваме "Yes".
Връщаме се в изчертаването на нова линия.
Понеже не съм натиснал десен бутон, командата все още е активна.
Нека да обърнем внимание как директно се изчертават заоблени ръбове.
Това нещо е дефинирано преди да започнем изчертаване на самата линия.
В "Command Panel" виждате "Creation Method".
"Initial Type" е "Corner" това фактически е самото кликване.
Това означава, че при кликването по време на създаване на линията ще имам ръб, ако влача по време на създаването на линията ще имам в случая ръб, но това нещо мога да го променя на "Smooth", което ще рече със заоблен ръб.
След като сме го променили така, нека да изчертаем една линия в "Viewport".
Кликвам.
Кликвам.
Виждате, че когато кликвам изпълнявам първото условие за "Corner", а сега когато кликна и задържа виждате, че мога да създам заоблена линия.
Кликвам още веднъж.
Кликвам.
В някои от следващите уроци ще разгледаме инструментите за за допълнително модифициране на линията.
В момента просто се запознаваме с първоначалното изчертаване.
Нека да го върнем отново в "Corner".
Натискам десен бутон, за да приключа командата по изчертаването на линията.
Активирам изгледа в чери прозореца, с натискане на клавишна комбинация "Alt - W".
Активирам "TopView".
Курсора на мишката ми е над този "Viewport".
Натискам отново "Alt - W".
Което автоматично го прави активен прозорец на цял екран.
Обикновено, когато изчертава 2D обекти "Shapes".
Това нещо е добре да се случва в някои от ортогоналните изследване, а не в перспектива, както започнахме с 3D обектите.
За да можем реално да виждаме разположението и големината, в истинският размер на обектите, както и тяхното положение.
За този случай е доста удобно това нещо да го правим в "TopView".
2D обектите са много силен инструмент като начална фигура за създаване и преминаването към 3D обект.
Да разгледаме следващият бутон, който е "Rectangle".
Очевидно с него можем да създадем правоъгълник.
Тук няма нищо сложно, както съм сигурен, че вече започвате да усещате съвсем интуитивно.
Създаването на тези обекти става с кликване в "Viewport", влачене за определяне на големината и пускане.
Десен бутон за приключване на командата.
Следващият бутон е за изчертаването на кръг.
Кликване в "Viewport" и влачене, с което определяме големината на радиуса.
Пускане.
Елипса.
Кликване и влачене.
Пускане, десен бутон.
Следващата фигура е арка.
Кликване и влаченетиквени в "Viewport".
Като тук може би е малко по-различно за разлика от предишните фигури.
С кликване и влачене определям големината на арката и с пускането определям радиуса на самата арка.
Десен бутон, за да приключа командата.
"Donut".
Kликване и влачене.
Пускане.
Чрез придвижване на мишката определям вътрешният радиус, който всъщност ще бъде вътрешната стена, ако превърна тази фигура в 3D фигура.
С бутона "G" oт клавиатурата ще махна временно "Grid", за да виждаме по-ясна фигурите.
Следващата фигура е "NGon".
Кликвам.
Кликвам в "Viewport" и влача, с което определя големината.
Пускам, десен бутон, за да приключа командата.
Звезда е следващата фигура.
Кликвам и влача.
С пускането вече започвам и предвижването на мишката да определя големината на лъчите.
Кликвам още веднъж, десен бутон.
Със следващия бутон можем да създаваме текст.
Кликвам еднократно в "Viewport" десен бутон за приключен командата.
Виждам, че текста е селектиран и в "Modifier" панела можем да променим текста.
От тук можем да зададем големината, разстоянието между буквите, шрифта, това изобщо тук един малък текстов редактор.
От тук можем да модифицираме нашият текст, който също след това може да бъде превърнат в 3D обект.
Връщам се в "Create" панела.
Следващата фигура е "Helix", което означава спирала.
Като за изчертаването на тази фигура ще използваме перспектива.
"Alt - W".
Селектирам "Viewport" с перспектива, "Alt - W".
Кликвам и влача.
Чрез тази стъпка определям първият или радиуса на основата, пускам.
Чрез предвижване на мишката определя височината на спиралата.
Кликваме още веднъж след като го определим.
След което определяме горният радиус на спиралата.
Кликвам още веднъж.
Десен бутон.
Селектирам тази спирала.
В "Modify" панела можем вече да модифицираме самата фигура.
Съветвам ви да разгледате за всички фигури техните параметри в "Modifier" панела .
Връщам се в "TopView" чрез "Т" от клавиатурата.
Продължаваме със следващата фигура, която е "Egg".
формата яйце, ако използвате някоя по-стара версия на 3ds Max може би тази форма няма да я виждате при вас.
Създаването е аналогично.
Кликвам и влача, за да определя големината на фигурата.
Пускам.
Определям вътрешната или външната линия.
Което всъщност, както виждате в момента ето тук, където е курсора на мишката ми.
Това е параметър, който също може да бъде променяна след това.
Нека разгледаме последният бутон "Section", но преди това ще трябва да създадем един 3D обект.
Нека да бъде от "Extended Primitives", една "Hedra".
Искам да я видя в перспектива.
"Z".
Ще сменя и излиза на "Edged Faces", за да виждам ръбовете на самата фигура.
Променя малко профила, само за да имаме малко по-сложна фигура.
Която да има повече и по ясно изразени ръбове.
Тъй като тази команда, всъщност не е за изчертаване на нова фигура, а тя прави фигура от сечение на 3D фигура.
Да го видим това с пример, за да стане малко по-ясно.
С кликване стартираме командата и в "Viewport" с кликване и влачене определяме тази равнина.
Десен бутон, за да приключа командата.
"Alt - средния бутон", за да видя положението и в 3D пространството.
Бутона "Е", за завъртане на самата равнина.
Десен бутон, за да приключа командата, тъй като в момента не съм активирал "Angle Snap" и виждате с какви градуси се завърта.
Искам да бъде с точни градуси и затова натискам "А" от клавиатурата и виждате, че този бутон светва.
Сега завъртането ми ще бъде през точна стъпка.
Вече съм позиционирал тази равнина.
Въпреки, че контурите на равнината не пресичат изцяло фигурата тази равнина няма ограничения за размера си.
Всъщност тя преминава навсякъде в пространството като тук само ориентировъчно виждаме нейните размери, за да се ориентираме за посоката и в пространството.
След като сме я направили желаното разположение на тази равнина.
Виждаме този жълт контур, който всъщност се определя от позицията на равнината.
Това реално ще бъде новата фигура, която ще извадим от този 3D обект.
От "Modifier" панела след като вече е селектирана равнината може да кликнем на бутона "Create Shape".
Излиза прозорец, в който можем да въведем ново име на тази линия, която създаваме в момента като сечение на 3D обекта.
Няма да го променяме за момента и избираме "OK".
Тази равнина вече не ми трябва и я изтриваме.
С този бутон "Section" сме създали сечението на този 3D обект като двуизмерна фигура.
Освен тези стандартни форми има и други форми, които са сравнително по-рядко използвани.
Нека преминем отново в "TopView".
"WRectangle".
Kликване и влачене, с което ще определя външната част на правоъгълника и с придвижване на мишката ще определя неговата дебелина.
Кликвам още веднъж и десен бутон.
"Channel".
Кликване и влачене за определяне на големината на фигурата.
Пускане.
Придвижване с мишката за определяне на дебелината на стената.
Кликване и десен бутон.
"Angle".
Кликване и влачене за определяне на големината.
Пускам.
Предвижвам мишката за определяне на дебелината на стената.
Кликвам още веднъж и десен бутон.
Абсолютно аналогично е създаването на тези фигури.
"Tee".
Кликвам и влача Пускам.
С придвижване определям дебелината на стената Кликвам още веднъж и десен бутон.
"Wide Flang".
Кликвам и влача.
Пускам.
С придвижване определям дебелината на стената и кликвам още веднъж.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой от изброените обекти не е стандартен 2D обект?
Tape
Line
Arc
Egg