Упражнение – Шахматна дъска

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В предишния урок разгледахме настройките на "Physical Materials" и използвахме и работихме някои нови основни материали.
Това нещо го направихме в тази сцена.
В която всъщност имаме и нашата сцена за упражнения с шахматната дъска.
Тук постановката с осветлението е абсолютно същата.
Така, че ще погледна в момента през втората камера.
Определили сме изгледа.
Ще погледна в перспектива.
Само за да мога да навигирам по-удобно.
Ще приложим някой от разработените материали.
Които вече имаме запазени в нашия материален редактор.
Първо ще започна от тези черно бели полета.
Ще ги изолирам с "Alt - Q".
Ще отворя групата.
След това ще селектирам всички черни полета.
Но преди това обаче, ще селектирам всички.
Ще махна селекцията на групата.
Така са селектирани всички кубчета и ще ги конвентирам в "Editable Poly".
Сега ще селектирам всички черни кубчета.
Ще приложа върху тях черният, матиран материал.
А върху останалите с "Ctrl - Е".
В момента съм селектирал всичко друго, което не беше селектирано "Invert Selectionс" с "Ctrl - Е".
Ще е деселектирам групата с "Alt" и влачене.
В момента имам маркирани само белите кубчета.
Върху които ще приложа другият материал "White Mat Plastic", което всъщност е матираната пластмаса.
Ще затворя групата.
Ще излезна от изолирана селекция.
Ще приложа материала върху фигурите.
Първо ще приложа полираната пластмаса върху черните фигури.
След това полираната пластмаса върху белите.
Само, че тук ще направя това прилагане на материала с кликване и влачене.
Излиза ето това съобщение, което ме пита дали да приложи материала, който избрах върху единичният обект, върху който пуснах материала.
Или върху цялата селекция.
Избирам върху цялата селекция и давам "OK".
Ще продължим с някои части от часовника.
"Alt - Q" за изолирана селекция.
"Group" и "Open".
Първо ще приложа този материал, който разработихме като хром.
Върху тези две части.
След това ще приложа материал стъкло върху ето тези части отпред.
Виждате, че материала става прозрачен и в "Viewport".
Ще намаля само този синият отенък.
Да е малко по слабо забележим.
Ще го оставя така, "OK".
Ще излезна от изолираната селекция.
Върху стрелките ще приложа отново този полираният материал, черният.
Ще погледнем отново през камерата.
Ще направим един тестов "Render".
Ще запазим така този файл и когато се запознаем с нехомогенните материали ще можем да довършим дъската и ще можем да приложим материалите, които остават в случая, които изискват работа с карти.

Въпроси и отговори

  • С Alt+Q се прави изолирана селекция, а с коя клавишна комбинация се излиза от нея?

    Viacornewadd:

    С Alt+Q се прави изолирана селекция, а с коя клавишна комбинация се излиза от нея?

    Ивайло Искренов:

    Здравей, по подразбиране, няма клавишна комбинация, с която да се излиза от изолирана селекция, но може да се направи с кликване на бутон (1) от прикаченото изображение. Ако искаш да си направиш бутон/клавишна комбинация, с която да сменяш командата, може да го направиш от меню Customize -> Customize User Interface -> Keyboard. Командата се нарича Isolate Selection Toggle. Може същата клавишна комбинация (поне така мисля че е най-интуитивни) - Alt+Q. Селектираш командата Isolate Selection Toggle, в полето Hotkey, натискаш Alt+Q и след това избираш бутона Assign.