Създаване на решетъчни и усукани обекти с помощта на “Lattice and Twist”

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следващите два модификатора, които ще разгледаме са "lattice" и "twist".
В нашата сцена имаме една обикновена равнина, с нейните съответни параметри и една сфера.
Да видим първо как действа модификатора "lattice" върху едно кубче.
След като е селектиран обекта от листа с модификатори, избирам "lattice".
"Alt" и "Q" за изолирана селекция.
Изключвам за момента модификатора.
Там, където е имало ръбове или сегменти от основния обект, след използването на модификатора се превръщат в ето тези съединителни елементи.
А там, където са били точките, вертексите, където се пресичат два ръба, се появяват ето тези обекти.
Този модификатор е доста удобен за правенето на някакви решетки.
Той има опция, например, допълнителни съединителни елементи да не се виждат или да се виждат само те.
Или да се вижда само първите части или и двете.
Имаме и допълнителни опции за самата решетка.
Ще изтрия тези два допълнителни обекта, които направихме.
Ще се върнем към двата основни елемент от нашата сцена.
Да конвертираме тази сфера в "editable poly" и да селектираме някаква част от нея.
Друго преимущество на тези модификатори е, че те могат да бъдат прилагани и върху част от обекта.
Когато е селектирана тази част и избор на модификатора, той се прилага само върху селектираната част.
Изключвам тази опция, за да не се прилага върху целия обект.
Ще приложа модификатора "lattice" и върху тази равнина.
Нека да оставим да се виждат и двата типа елементи.
Да сменим типа на съединителните елементи да бъде "icosa".
Когато този тип обект има достатъчно на брой сегменти те стават сферични.
Нека да увеличим сегментите на правите части.
Нека върху тази модификатор да сложим и другият модификатор "twist".
Това, което прави "twist" е всъщност усукване на самият обекта около дадена ос.
Това нещо се контролира от параметъра "angle".
Но, в случая искам това усукване да стане около оста "y".
Също така "twist" има и горна и долна граница на усукване.
Да копираме този обект.
За да работи този ефект трябва да бъде селектирам този "check box" и начина, по който работи е следният: в "upper limits" задаваме от тази точка нагоре, например на 50 см и от тази точка надолу на минус 50 сантиметра.
Задаваме границата, в която да бъде самото усукване.
Или в тази граница само ще бъде усукван обекта.
Или в тази граница само ще бъде усукван обекта.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Модификаторът „Twist“:
усуква обекта с възможност за избор на ъгъл
превръща избраният обект в „решетка“ на базата на неговият wireframe
изкривява обекта с възможност за избор на ъгъл
дава възможност за редактиране на 2D обекти