Редактиране на обекти с модификаторите “Edit Poly and FFD”

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
От предишните уроци научихме, че да имаме достъп до под обектите на един елемент.
Той трябва да бъде коментиран в "Editable Poly".
Например, ако копирам този чайник с "Shift" и преместване.
Само като копие.
Ако искам да имам достъп до инструментите за работа с геометрията върху този чайник.
Той трябва да бъде конвертиран в "Editable Poly".
Тогава имам достъп до нивата на селекция и до инструментите.
Друг метод, по който мога да имам достъп до същите елементи е с добавяне на модификатора "Edit Poly".
Така съм запазил оригиналният обект и отново имам достъп до нивата на селекция и инструментите за работа.
Всичко, което правя в този модификатор ще се запази в него.
"Selection" с "Shift" и кликване на следващият полигон.
Ще направя един "Bevel".
Ако изключа модификатора няма да вижда промените, които съм въвел в него.
С други думи се оказва, че този модификатор е буфер на геометричните промени, които съм направил върху обекта.
Да добавим след този модификатор още един, който да е същият "Edit Poly".
В ниво на селекция полигони ще селектирам този полигон и с "Shift" и кликване селектирам следващият.
Така съм направил кръгова селекция.
Клик върху някой от тези полигони "Shift" и добавяне на следващите.
"Ctrl".
"Shift".
"Ctrl" и кликване.
"Shift" и кликване на следващият.
И отново ще направим "Bevel" на тези.
"P" и "F3".
С "F3" преминавам в "Wireframe View" и се връщам отново в "Shad View".
Следващият "Edit Poly", който съм добавил отгоре е буфер пък на следващите геометрични промени, които съм въвел.
Върху тези модификатори ще използвам модификатора "FFD".
Това е един много често използван модификатор.
Съкращението за него идва от "Freeform Deformation".
Тук в "Modifier" листа виждам, че има цяла група от модификатори, които започват с "FFD".
Ще използвам първо този, който е 3х3х3.
Това всъщност е определянето на броя на точките за мрежата, коятo огражда обекта ми.
С други думи за ето тези точки.
И 3х3х3 всъщност е броят на точките.
3 по височина, 3 по ширина и 3 по дълбочина.
Достъп до тези точки имам с кликване върху стелката пред "FFD" и избиране на "Control Points".
Тогава всяка точка може да бъде селектирана по отделно.
Съответно мога да бъда селектирани групи точки.
Преместването и деформирането на тази решетка, която те образуват се опитва плавно, това е много важно обърнете внимание, да деформира обекта.
Този модификатор "FFD", с други думи превръща, ако може така да се каже нашият твърд обект в меко тяло.
Всяка точка има определен обхват на действие и ако този обхват от една точка не ни е достатъчен, можем да работим и с групата точки.
Според начина, по който искаме да деформираме обекта определяме и кой модификатор да използваме.
Дали да бъде с 2х2х2 точки или с повече.
В "Modifier" листа на нашия чайник ще добавим и един "TurboSmooth".
С "TurboSmooth" вече се запознахме.
Знаем, че той се опитва да заобля обекта.
Върху него ще добавим още един модификатор, който се нарича "Melt".
Самото име ни подсказва, че този модификатор ще разтопи нашият обект във вид подобен на желе.
С ето тази сила.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Модификаторът „FFD“:
дава възможност за избор и редакция чрез контролни точки
FFD не е модификатор, а стандартен обект
превръща избраната затворена 2D крива в обемно 3D тяло чрез „издължаване“
дава ефект за разтопяване на обекта