Процес на рендериране

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Здравейте В това видео, ще се опитаме да дадем пояснение на въпроса: Какво представлява процеса на рендериране ? Както и да отговорим на някои основни въпроси свързани с него.
На български този процес се възприема по-скоро като процес на визуализиране, но това не е точно така.
Тъй като процеса на визуализиране представлява един вид показване на някакво изображение, което реално се случва дори и в "viewport".
Докато процеса на рендериране е по-скоро математически процес.
Който се извършва от компютъра като преобразувание на нашата 3D сцена в 2D изображение.
По време на този процес се извършват всички необходими изчисления, които са свързани с взаимодействието на обектите със светлината.
Светлината с повърхността и различните материали.
Самата форма и геометрия.
Отделно взаимодействие на телата помежду им.
Това взаимодействие понякога е доста сложно.
Изисква значително дълго време за това пресмятане.
По време на процеса рендериране се взимат предвид всички параметри, които сме задали, относно нашите материали, светлини, околна среда и други различни ефекти, които можем да зададем на камерата.
Началото на процеса рендериране в Max може да започне от няколко места.
Първото място, от което можем да стартираме процеса на рендериране, е от "menu toolbar".
От този бутон с чайника, който ни показа, че това е "Render Production".
Всъщност с кликване и задържане върху долния десен ъгъл виждаме, че имаме няколко възможности: първата възможност е за "Production Render", което ние ще използваме и ще обясним най-подробно.
"Interactive Render" "Active Sheet".
Заради ограниченията, които има "Interactive Render" няма да го разглеждаме.
Но в някое от следващите видеа ще видим какви са преимуществата на ренделирането в "Active Sheet".
Когато изберем този бутон процесът се стартира.
Ще спра за момента този "render", не е необходимо да го чакаме докрай.
Като този процес на рендериране можем да го стартираме и от менюто "Rendering".
"Render" от тук виждаме и клавишната комбинация "Shift - Q".
Както казахме процесът на рендериране е математически процес, по време на който се пресмятат и се визуализират резултатите от взаимодействието между различните обекти в сцената.
2D изображението се появява в този прозорец.
Който се нарича "render frame window".
Чиито отделни контроли ще разгледаме в някой от следващите видеа.
За основните настройки на "Render" можем да отидем и да ги променяме от менюто "Rendering" "Render Setup" с клавишна комбинация F10 Отваря се този прозорец, в който имаме общи настройки на самият процес на рендерирането.
От тук имаме достъп до отделните параметри на специфичният "rendering", който сме избрали.
В момента е "Arnold".
Отново за тези настройки, на този рендер ще се върнем, в някой от следващите уроци.
Ще стартирам отново прозореца с настройките на рендера.
Другото нещо, което виждаме, е че от тук също можем да стартираме ренда.
По време на ренделирането се появява и този допълнителен прозорец на рендерирането.
който всъщност ни показва, как върви процесът и прогреса на ренделирането като от тук също можем да видим някои основни параметри, които сме задали.
Трябва да обърна внимание тук, че в момента, в който стартираме процеса нямаме бутон за пауза при този "render engine", така че спрем ли е рендерирането, след това стартира отново.
Достъп до настройките на рендара имаме освен от менюто "Rendering" "Render Setup" или с F10 също така имаме и от този бутон от "menu toolbar", който е "Render Setup" .
От тук имаме достъп и до прозореца, в който се рендерира нашето изображение, който е "Rendered Frame Window".
"Arnald" e такъв "Rendering", който поддържа мулти трейдинг или с други думи всеки отделен процесор се появява в "render frame window" като отделно обозначение на един квадрат който рендерира част от изображението с други думи една част, която е оградена от този първия квадрат всъщност репрезентира един от процесорите на машината.
Когато приключи процеса на рендериране на съответно избраната част от един процесор, този процесор се мести и започна да рендерира друга част.
Този мулти трийдинг или мулти процесорното рендериране позволява много рационално използване на моща на компютъра.
Също така води до увеличаване на скоростта на самото рендериране.
Друго нещо, на което трябва да обърна внимание, е че по време на рендерирането винаги става дума за баланс между времето и качеството.
Точно заради това в следващите уроци ще направим няколко прасета, които да могат да се ползват като първоначални настройки за тестово и за финално рендериране.
Но тук също трябва да добавим, че няма универсални настройки, които да са еднакво добри за различни 3D сцени.
Но все пак шаблоните,които ще направим, ще бъдат добра стартова точка и ще бъдат приложими в много случаи.
А относно самите параметри на рендера, ще ги разгледаме по-обстойно в някой от следващите уроци.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво означава рендериране?
Математически процес за получаване на 2D изображение
Процес на прилагането на материалите в 3Ds Max
Процес който не е свързан с избора на render engine
Процес, който не е свързан с изчисления а само с визуализиране на изображението