Допълнения към урока
Учебна програма 3D Моделиране с 3ds Max и Рендериране с Arnold
3. Методи за бързо 3D моделиране