Персонализиране на работната среда – „бързи клавиши“ и клавишни комбинации

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Относно шорткътите или Hotkeys или на български казано клавишните комбинации, които наистина помагат за по-бързата работа в програмата, техните настройка се извършва от менюто Customize.
Customize user interface От първия табулатор "Keyboard" да сменим категорията на "All commands", където ще се види списък с командите, на които може да бъде присъединен Shortcut.
Това е доста дълъг списък, това са всички команди, на които може да бъде присъединена клавишна комбинация.
На някой командите вече имам присъединени такива.
Когато има присъединен "shortcut" той се вижда от дясната страна, в тази колона.
например за командата "Zoom extents selected" клавишна комбинация e Z.
Само един клавиш.
Ако искам да проверя, дали някой клавиш вече е присъединен на някоя команда, с други думи кой клавиш с коя команда обвързан, мога в ето това поле, Hotkey да натисна клавиша, който искам, eто например търся за W и виждам, че отдолу той е Assigned или с натискане на W, ще се извърши операцията "Select and Move".
Следващата команда, например е Е, това се използва за "Select and rotate".
Ако искам да променя някоя клавишна комбинация или да направя нова мога да селектирам командата, например виждам, че за "Zoom extents selected" е използван клавиша Z.
Вивеждам го тук и първо ще го премахна, натискам бутона Remove.
В момента натискам отново Z.
Виждам, че този бутон е свободен, той не е присъединен към никаква команда.
Това, което ще направя е да селектирам "Zoom extents all selected".
И оттук ще дам assign Z се появи срещу командата "Zoom Extents All Select" и това, което всъщност направих e промених зумирането на един обект да не се извършва в един прозорец, а да става едновременно във всички прозорци.
Затварям това меню, натискам ALT и W, създавам един стандартен примитив, приближавам с различна големина в различните прозорци и натискам бутона Z.
Така виждам, че бутонът Z работи и обекта се разширява във всички прозорци.
Към този урока ще намерите списък с най-често използваните клавишни комбинации в програмата, който изглежда по следния начин: Съветвам ви първоначално да го разпечатате и да го имате близо до вас, за да може да го използвате като справочна информация и бързо да поглеждате и да си припомняте най-често използваните клавиши и съответно присъединената им команда.
Като от този списък тези, които най-често влизат в употреба и ако може така да се каже най-задължителните Shortcuts са в лявата част, които са за Main UI ето в тази колона Може да изглеждат много, но всъщност не са и лесно се помнят.
Просто първоначално, докато ги научите можете да ги проверявате и да си ги припомните от този списък.
Всички клавишни комбинации ще ги използване до края на курса, а когато ги използвам аз ги казвам отново, така че до края на курса със сигурност да знаем тези клавишни комбинации.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може ли на една команда да бъдат присъединени няколко shortcut-а?
Не
Да
Да, но само за команди свързани с изгледите