Допълнения към урока
Учебна програма 3D Моделиране с 3ds Max и Рендериране с Arnold
4. Бързо създаване на сложни форми чрез модификатори (Modifiers)