Получаване на ротационни повърхнини с модификатора “Lathe”

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следващият модификатор, който ще разгледаме, отново превръща 2D крива в 3D обект.
Това е модификаторът "lathe".
В тази сцена аз ще използвам линията, която вече създадохме във втори урок на предишният модул.
Селектирам я и върху нея прилагам модификатора.
"lathe" в буквален превод значи грънчарско колело или струг.
Като фигурата, която създава този модификатор е базирана на 2D линия, която се завърта около дадена ос.
С други думи, получаваме ротационна повърхност.
Нека гледнем резултата в четирите прозореца.
В перспектива ще избера "high-quality" и ще включа отново сенките.
След като съм избрал обекта, модификаторът е селектиран, това са неговите параметри.
И първоначално просто ще изключа този "smoot" резултат.
За да виждам по-ясно контура, max така се опитва да го заобли спрямо сегментите, които сме задали, за момента това не е необходимо.
И така.
Това е контура, който сме получили при завъртането на линията, която имахме.
Това, което е направил max, той е взел линията, която имахме описана в "viewport".
И я е завъртял около дадена точка.
Тазиточка обаче не е била крайна за нашият обекта и това е било гизмото, което е било в страни.
За да можем да коригираме точката около, която се извършва това завъртане, можем да изберем подравняването от тези бутони.
"minimum" е всъщност това, което искаме, center и maximum.
Можем и ръчно да наместим тази ос около, която става завъртането със селектиране на модификатора "lathe" и неговият атрибут "axis".
Когато е селектирано имам активна команда за преместване.
И така, ръчно нагласихме оста около, която да стане завъртането.
За по-добро визуализиране на работата на модификатора ще използваме ето този параметър "degrees".
Виждаме, че завъртането на кривaтa, която имахме е станало на 360 градуса.
И всъщност метода, по който работи е следният.
Ето това е кривата, от която е започнало.
Около точката, която дефинирахме с "axis" или по-скоро правата около, което става завъртането.
max завърта тази крива като описва повърхност до пълното и затваряне.
С помощта на параметърът "segments" можем ли да контролираме, колко заоблена да изглежда нашата фигура, след прилагането на модификатора.
Всички ротационни повърхности се получават лесно с модификатора "lathe".
Най-хубавото е, че в случая все още имаме контрол върху линията, от която започнахме.
Ще направя едно копие на тази чаша Само копие, без да има връзка между обектите.
Когато е селектирана тази чаша ще се върна в линията, от която е започната.
Ще избера типа на селекцията, да бъде точки.
И отново имам достъп до контура, който сме създали.
Едновременно с промяната на тази линия мога да виждам и промяната на крайният резултат.
Това става с "show end result" бутона.
Ще направя този фронт изгледала цял екран, за да става малко по-ясно, за да се виждат малко по-добре контурите.
С оранжевото е линията, която имаме първоначално, това е контура върху, който все още имаме контрол.
Това са отделните точки.
Когато сме селектирали линията, ниво на селекция на някой от подобектите и променяме линията всъщност едновременно с това променяме и целият обект.
За да повияем на гладкостта на тази линия, по височина трябва да увеличим интерполация или стъпките на самата линия между отделните точки.
Това става от "steps" в "interpolation" Това е начина, по който ще получим и нашите фигури за шах, тъй като всички фигури с изключение на кончето са ротационни.
Да изберем "unhide all" тъй като аз вече съм изчерпал основните контури на фигурите.
Те са групирани.
Ще отворя групата.
Това, което остава да приложим е модификатора "lathe" върху всяка от тях.
След прилагането на модификатора може да се наложи допълнително ръчно да се промени позицията на оста, около която да става завъртането.
С тази опция "weld core" ще затворя малки дупчици, които биха се получили ако се разминават тази крайна точка и оста на въртене.
Това нещо може би на тази фигура ще се види по-лесно.
За тази част на кончето ще използвам модификатора "extrude".
И така, получихме всички фигури от шаха, които ще използваме в някой от следващите уроци.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Модификаторът “Lathe”:
превръща избраната линия в ротационен 3D обект
превръща избраната затворена 2D крива в обемно 3D тяло чрез „издължаване“
дава възможност за избор и редакция чрез контролни точки
дава ефект за разтопяване на обекта