Копиране и клониране на обекти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Нека да разгледаме сцената, с която започваме.
Ще използваме една равнина, която да представлява нашият път.
Една кола, която не с физически точни размери, но в случая това няма никакво значение.
Един "Box", който също не е с точни размери.
Който ще използваме за бордюр, който да наредим по пътя.
Първо ще започна с този бордюр.
Като за да преместя този "Box" в началото на равнината ще използвам командата "Snaps".
Проверявам само, какви "Snaps points" са останали активни.
За момента средните точки не ми трябват, ще ги махна.
Aктивирам командата за преместване с бутона "W".
С кликване и влачене на тази точка премествам обекта в началото на равнината.
Друго нещо, което не сме споменавали досега е, когато завъртаме обекта по скоро, когато завъртаме изгледа към обекта с "Alt" и средният бутон на мишката.
Ако нямам селектирана обект това завъртане се извършва около центъра на координатна система.
Ако имам обаче селектиран обект, тогава завъртането на изгледа става около "Gizmos" на обекта.
Което е доста удобно всъщност.
Така преместихме първият обект.
Сега очевидно трябва да направим копие на този обект по цялата дължина.
Принципно най-лесният вариант за копиране на този обект е със задържане на бутона "Shift" и неговото преместване по оста.
Преди да го направим, обаче искам само да видим набързо каква е разликата между клонирането и копията.
Ако избера десен бутон върху обекта, ще видя, че в това контекстно меню имам опция за клониране.
От този прозорец мога да избера типа на обекта, който ще се клонира и неговото име.
За момента ще избера "Copy" и ще остави името както е.
В случая това наименуване става автоматично с увеличаване на броя.
Давам "OK".
В сцената видимо нищо не се е променило, но реално вече в тази позиция имам два обекта.
Ще изключа за момента "Snaps" бутона с "S" от клавиатурата.
Ако тръгна да премествам обект, ще видим, че всъщност това е копието, което създадохме.
Така, създаването на клонинга, всъщност е дублиране на обекта, който има в сцената.
Той всъщност се появява на същото място, на което е първоначалният обект.
За момента ще го изтрия този обект.
Тъй като той не ни трябва, особено в тази позиция, която е.
Ще оставя само първоначалният обект.
Ще го селектирам и ако тръгна да премествам по някой от осите със задържани "Shift" и преместване.
Ще видите че ние създаваме дубликат на този обект, с който работим.
И когато пуснем се появява същото меню, което се появи при клонирането.
Единствената разлика, е че тук имаме възможност да въведем броя на копията, които искаме да се появят след операцията.
За да визуализираме примера тук ще променя копията на три.
Да изберем първо "Copy" и давам "ОК".
Виждате, те се получават като три копия с еднаква стъпка между тях.
Това е разстоянието, на което преместих първият обект.
Което е еднакво за следващите копия.
Ще изтрия два тях.
Ще селектирам единия и с "Shift" и преместване ще разгледаме втората опция за "Instance".
Ще оставя едно копие тук и давам "OK".
За разлика от предишния тип на копиране, когато избрахме само "Copy".
Тогава създаваме клонинг, който не е свързан с обекта, който сме клонирали.
С други думи, сме създали два независими обекта.
Когато обаче използваме "Instance" функцията, ще видим, че има връзка и зависимост между двата обекта след копирането.
Селектирам копираният обект и ще променя някои от параметрите.
Например този по дължината.
Виждате че динамичната влияе и на предишният обект, от който всъщност направихме копието.
Ако се върна в първоначалният обект и променя неговите параметри.
Това също ще доведе до промяна на параметрите и на двата обекта.
ще направя още едно копие.
Може би е по-добре да направим копие на първият обект.
Ще направя копие, което да бъде от типа "Reference".
Само едно копие и давам "OK".
На практика тук имаме същият вариант, както при "Instance" копието.
Ако тръгна да променям един от параметрите на единият обект или на другият те ще влияят едновременно и на двата обекта.
Разликата е в това, че когато приложим модификатор на единият обект, който е копието, за модификатори не сме говорили още, но ще го споменем сега и ще се върнем отново, когато се запознаем с тях.
Просто, за да покажем в примера ще приложа един модификатор, който е "FFD".
Ако този модификатор е приложен върху копието, което направихме той си остава приложен само върху него.
Но ако приложим модификатора върху първоначалният обект, с който започнахме.
Той автоматично се прилага и върху копието.
С други думи трансформации, които ще въведем с модификатор върху главният обект ще се прилагат автоматично и върху копията.
Но всяко копие можем да го модифицираме отделно като не влияеm на предишните копия с отделни модификатори.
Ще изтрия тези копия, които направихме.
Те няма да ни трябват.
Селектирам първоначалният обект.
Ще изтрия и този модификатор.
Ще активирам командата "Snaps".
Ще захвана тази точка в ъгъла.
Със задържан "Shift" ще преместя този обект в началото.
Ще пусна бутона на мишката.
Отново излиза това меню за копиране.
Ще оставя да има някаква връзка между тях.
Ще въведа 100.
В случая не знам колко обекта ми трябват.
100 със сигурност ще са повече, от колкото са ми необходими и давам "OK".
"Alt - W".
"Ctrl - A" за маркиране на всичко.
"Z".
И виждам, че всъщност са доста повече отколкото ми трябват.
Изключвам за момента "Snaps Toggle".
С правоъгълна селекция ще селектирам, тези които не ми трябват.
С "Alt" и влачене ще изключа от селекцията, равнината и последният бордюр, а другите ще ги изтрия с бутона "Delete" от клавиатурата.
Селектирам изгледа в перспектива.
"Alt - W".
"Z".
Сега ако искам да копирам целият ред от бордюри и от другата страна.
Това най-лесно ще го направя отново в "Top View".
"Alt - W".
Докато мишката ми е върху прозореца, който искам да бъде максимизиран.
Не е необходимо да кликвам, за да го направя активен.
Може просто да кликна "Alt - W" и върху прозореца върху, който е мишката става автоматично активен и увеличавам целият екран.
И така "Zoom out".
Селектирам всички обекти.
С "Alt" и селекция в обратна посока ще махна колата и пътят.
Така имам селектирани отново всички бордюри като с "Shift" и преместване ще ги копирам от другата страна.
Ще оставя типа на новите обекти да бъде "Copy".
Ще дам "OK".
"Alt - W".
Докато мишката ми е върху перспектива давам "Alt - W" отново.
и Сега ще увелича само ето тук в началото на редицата.
Докато всички елементи са селектирани.
Ще активирам командата "Snaps" и ще преместя цялата селектирана група.
Имайте предвид, че за да започне "Snaps" и преместването с точката, която сте избрали като характерна трябва курсора да се промени.
Ако свети жълтото квадратче, както в случая, но курсора не е променен, няма да мога да захванете точката.
Трябва да свети жълтата точка и курсора да е променен.
Сега когато това нещо се случи кликвам и влача цялата група.
Премествам едновременно с характерната точка на първият обект.
Същата трансформация, което направихме с преместването е валидна и за завъртането.
Ще изключа за момента "Snaps" с "S" от клавиатурата.
Ще копирам първият селектиран обект с "Shift" и преместване по "X".
Оставям само едно копие, давам "OK".
Натискам "E" от клавиатурата за завъртане и задържам "Shift" докато завъртам обекта.
Около някоя от осите.
Това автоматично ще доведе до създаването на обекта при завъртането.
Ще изтрия тези два обекта.
И така нека да подравним сега и колата.
Селектирам я като първи обект, който ще използвам тъй като ще използвам и командата "Aligne".
Натискам "W", предпочитам командата ми за трансформиране по подразбиране да бъде за преместване.
И така докато селектирана колата избирам "Aligne" и кликвам върху пътя.
Най-лесното, може би нещо като правило за поставяне на един обект върху друг, е да използваме оста "Z" и минимум по максимум.
Тук давам "OK".
И така съм сигурен, че колата е върху пътя.
Тук вече мога и ръчно да преместя или да променя позицията на колата.
След като вече съм сигурен, че тя е върху пътя.

Тест за преминаване към следващия урок

 
При коя от изброените команди не се запазва връзка между обектите?
Copy
Instance
Reference
и при трите изброени команди има връзка между обектите

Въпроси и отговори

 • Какво е значението на раздела "Controler" ?

  Георги :

  Здравейте, Какво е значението на раздела "Controler" ? Когато се копира един обект, той е неактивен, а когато се копира група става активен, но не мога да разбера какво точно правят опциите Copy и Instance. Може би има някакво друго предназначение....

  Благодаря

  Ивайло Искренов:

  Здравей, тази част от дясно - "Controller" става активна, когато копираш обекти, които са свързани по някакъв начин, например в група или са линкнати и има изградена иерархия между тях. Когато тези условия са изпълнени, Max пита в това меню какво да прави с трансформационните контролери на обектите и каква да е връзката между "дъщерните" и "родителски" (parent-child) обекти. Повече за трансформационните контролери, може да прочетеш тук а за работата с тях - тук