Материали и текстури – общо представяне

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Здравейте.
След като сме приключили с процеса на моделиране.
Следващите въпроси, които излизат са: Как да направим материалите в max? Kак да ги приложим? Къде се случва това нещо в Max? Kолко са важни тези материали за обекта върху който работим? Kато свойство на повърхността, aко може така да се каже за материала, то изключително важен за крайното представяне на обекта.
Независимо колко добре изглежда нашият обект след моделирането.
ако има нещо нередно в материала крайният резултат няма да бъде добър.
По принцип за крайният резултат има много фактори, които влияят, и всички са свързани помежду си.
Но факторът материал се оказва ключов.
Затова трябва добре да разберем неговата същност и контролите, които имаме върху създаването му.
Какво ни трябва за да създадем добър материал? Първо винаги се започва с наблюдение и анализ на вече съществуващия материал в природата.
Преди да започнем създаването на материала винаги е добра идея да разгледаме добри референции, които да ни дадат обща представа за типа на материала и за някои негови характерни свойства, които ще постигнем по време на правенето на материал в "max".
Добрите референции винаги са добро начало.
От референтните, които разглеждаме се опитваме да дадем отговор на някой много основни въпроси, като например какъв е основният цвят, който се опитваме да постигнем.
Дали е наситен.
Има ли някакви нюанси по цялата повърхност ли е еднакъв? Има ли други характерни неща около цвета, които можем да съобразим така, че да направим нашия материал по-реалистичен.
Какъв е типът на повърхнината също много важно? Дали е гладка или има неравности по нея? Дали има различни грапавини? Има ли други детайли на които да обърне внимание? Дали навсякъде по дължина на обекта се вижда една и съща текстура? С други думи дали някъде материала не се променя? Дали можем да контролираме цялата повърхност само с една текстура? Дали има някой така да се каже несъвършенства в самия материал? Някой драскотини, избледняване.
Ако има замърсена част или например при металите Остатъци от стара боя различни други замърсявания, патина, прах.
Малки детайли, които допринасят за реалистичното представяне на нашите обекти.
Друг основен въпрос е дали се налага всичко по геометрията, което виждаме като неравности вдлъбнатини изпъкнали части дали да бъдат моделирани.
Или това нещо можем лесно да го постигнем с материала.
Или поне каква е границата между това да имаме сравнително проста геометрия и с вида на материала да компенсираме другите детайли, които по принцип по време на моделирането биха отнели много време и може да се окаже че са по-трудоемки отколкото очакваме.
Дали има еднотипни обекти, които се налага да бъдат с различни текстури.
Дали преобладава някакъв десент мотив, който може да бъде контролиран с по-малка и повтаряща се част от него.
Или по цялата повърхност преобладава еднотипен материал.
Дали материала, който се опитаме да създадем е прозрачен.
Има ли цвят в него.
Изобщо как влияе светлината върху повърхността.
Дали е матиран или гланциран.
И ако е така, до каква степен.
Колко са резки отраженията? Каква е границата между отражението.
Дали е огледално или сравнително размито от самото отражение.
На колкото повече въпроси отговорим от този тип толкова по-реалистичен материал създаваме и толкова крайният резултат при представянето на обекта, върху който работим или самата цена е толкова по-реалистичен.
В max всичко, което се случва относно материалите се редактира и контролира от така наречения материален редактор.
"Material Editor".
До него имаме достъп при натискане на бутона "M" от клавиатурата.
Или с натискане на бутона "Material Editor".
По-подробно с този материален редактор ще се запознаем в следващите уроци.