Видове светлини

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Здравейте, стигнахме до момента, в който да си говорим за светлините в 3D studio max.
Ще разгледаме типовете светлини и начина на тяхното построяване в тази сцена, която донякъде ни е позната вече, от предишният модул с материалите.
Обекта, който имаме е същия и същият фон, само че в тази сцена нямаме никакви светлини в момента.
Също така нямаме и поставена камера, която да гледа към обекта.
Този файл за момента съдържа само геометрия.
Върху двата обекта имам приложени два сиви материала.
И преди да разгледаме светлините ще пуснем един тестов рендер, докато е активен прозореца с перспективата с поглед към обекта.
Следващия въпрос, който излиза е, как след като нямаме светлини в сцената, изобщо виждаме нещо в рендера? На практика това не е съвсем така, че няма никакви светлини в сцената.
По подразбиране в "viewport" има две стандартни светлини, на които не можем да променяме местоположението.
Те също така не са видими.
Но присъстват в "viewport" и при създаването на нова светлина от нас в "viewport", тези светлини, по подразбиране се изключват.
Когато създадем светлина в сцената, ние казваме на 3D studio max, че ние започваме да поемаме контрола върху управлението на самата сцена.
И светлините по подразбиране, които осветяват обекта в "viewport" се изключват.
За това по време на рендерирането, дори без да сме сложили светлини, виждаме изображение, което се рендерира.
Ако искаме да създадем нова светлина, веднага се насочваме към "create panel".
Избираме първия табулатор - "create".
След това избираме третият бутон - "lights".
Имаме падащо меню, от което можем да изберем типовете светлини, които можем да създаваме.
От тук виждаме, че имаме избор за три основни типа светлини.
Това са- фотометрични, стандартни и "arnold" светлини.
Каква е основната разлика между тях? Фотометричните светлини са базирани на физически коректни и правилни параметри и са много често използвани, когато имаме за цел да постигнем реалистично осветление в сцената.
До края на курса ние ще се запознаем и с фотометричните светлини.
Но основно ще разгледаме "arnold" светлините.
До голяма степен в един вид светлина, се съдържат и може така да се модифицира, че да имаме всички видове светлини, които предлагат стандартите светлини в 3D studio max.
Стандартните няма да ги разглеждаме, тъй като те или не се поддържат от "arnold render engine" или не работят коректно.
За това основно ние ще разгледаме "arnold" светлините.
Те също работят, както в фотометричните с физически коректни параметри и с тях също можем да постигнем фотоелектрично осветление.
Важно нещо, което трябва да споменем е , че фотометричните светлини и някой от "arnold" светлините, при тяхното създаване започват по подразбиране с изключени сенки.
Това го имайте предвид, тъй като това нещо води до некоректни резултати.
В следващото видео ще разгледаме по-обстойно настройките на светлините.
В това видео по-скоро ще говорим за самите видове светлини.
Другото нещо, което забелязваме, когато разглеждаме светлините.
Ще говорим по-подробно за настройките в следващото видео Е че някой от светлините имат така нареченият "target", докато други няма такива.
"target" светлината показва посоката на светлината.
Ако ето тази жълта сфера е източника на светлина.
Посоката на светене ще бъде от жълтата сфера към ето този малък квадрат, който всъщност е самият "target".
В много от типовете светлини има светлини, които могат да бъдат с и без "target".
Ако искам да променя посоката на светене е необходимо да преместя или осветителното тяло или самият "target".
Ако искам да сменя посоката на светене на светлини, които нямат такъв "target", тогава ще трябва да завъртим самата осветително тяло В едни или други случаи и двата типа светлини имат своите предимства.
Другото нещо, което забелязваме при някои от светлините е, че когато ги селектираме, виждаме ето този конус, който определя разпръскването на светлината.
Това е параметър, който може да бъде контролиран от настройките.
Други светлини имат около себе си друг вид индикатор, както е с тази светлина, която е сферична.
Идеята и целта на този индикатор е да покаже типа на разпространението на светлината, който в момента е сферичн.
Този тип осветително тяло свети във всички посоки.
Светлините могат да бъдат основно с "target" и без "target".
Могат да бъдат точкови.
И в зависимост от формата на осветителното тяло имаме различни други видове, които ще разгледаме в следващите видеа.
Има и куполна светлина, фотометрична и от тип "mesh".
Tези примери ще ги разгледаме в следващите видea, за да видим как работят.
Ще разгледаме и създаването на дневна система и използването на "IES" файлове във фотометричните светлини.
В следващите уроци ще създадем най-използваните светлини и ще разгледаме техните параметри.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой от изброените типове светлини не е стандартен за 3Ds Мax?
V-ray Light
Standard
Photometric
Skylight