Вградени архитектурни обекти и растителност (AEC and foliage objects)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следващите стандартни обекти, които ще разгледаме отново могат да бъдат създадени от команд панела.
Първия табулатор Create, Geometry.
От това падащо меню избираме "aec extended".
Или от менюто "create", това ще са стандартните архитектурни обекти.
Обектите, които мога да създам от тук са растителност, парапети и стени.
Ще започнем отзад напред и ще покажем първо стените.
И така от създаването на стандартните и "extend" примитиви в предишните уроци тук вече предполагам, че интуитивно се сещате как работи това създаване.
Първо кликвам, за да активирам командата.
Ще я създавам в "top view", така че най-лесно да виждам, какво реално създавам.
С първото кликване определям началната точка на стената.
Със следващото кликване определям всяка следваща точка от една мислена линия, която определям с кликванията.
Кликвам още веднъж, десен бутон, за да приключа командата.
"z" и десен бутон, за да приключа създаването на стената.
Отивам в "modify" панела.
Параметрите, които мога да променя тук реално са от коя страна на мислената линия, която описах с кликвания да бъде дебелината на стената.
По подразбиране е в центъра.
Ако искам предварително да определя дебелината и височината на стената ще трябва да го направя преди изчертаването й.
Връщам се в "create" панела.
Ползвам "pan" в този изглед.
Със средният бутон на мишката съм задържал и отново активирам създаването на елемента стена.
Ето това са параметрите, с които започва създаването на нашият обект стена.
Това е дебелината.
Това е височината.
Обръщам внимание, че работим в сантиметри.
Ползвам "pan" в този изглед, отдалечавам изгледа.
Кликвам, кликвам, кликвам, кликвам, кликвам, кликвам още веднъж, десен бутон.
Десен бутон, за да приключа командата, кликвам някъде в страни, "z".
Когато се запознаем с бутоните "snap" и с това кои точки можем да захващаме при изграждането на обектите ще видите, как това нещо може да стане като изчертаване тази линия по някой от точките от този грид.
А когато внесем и така наречената подложка например от "AutoCAD", в която вече и света на хипертонията план можем, точките от линиите, които са използвани при изчертаването на плана да ги използваме като характерни точки за захващането на нашата стена и можем да ги използваме за да изчертаем стената подадена референция.
Да разгледаме следващият обект, който е "railing" или това са парапетите Кликвам и влача, с който определя дължината на парапета.
Пускам и с придвижване на мишката определя височината.
Кликвам още веднъж, десен бутон.
Когато е селектиран обекта, в "modify" панела можете да разгледате допълнителните параметри на този обект.
Във "foliage" се намира списъка със стандартната растителност в "3D Studio Max".
За използването им е достатъчно да кликне върху избраната от нас растение, влача и пускам в "viewport".
"alt и w".
Кликвам някъде в сртрани.
"CTRL и Z", защото все още не е приключена командата по създаването, десен бутон, кликвам в страни, "Z".
Да махнем още едно растение.
Кликвам и влача в "view port" и пускам, десен бутон.
Когато обекта, който вмъкнем от "foliage" е селектиран, ще го виждаме така, както го виждаме в списъка, който е тук в дясно при създаването на обекта.
Десен бутон, за да приключва командата.
Когато обаче обекта, който сме вмъкнали от "foliage" не е селектиран, както е този обект тук го виждаме като ето този зелен обект, който реално ни показва, какъв е габарита на самото растение и не виждаме никакви детайли от клоните и листата на растението, което улеснява работата на самият "viewport".
Kогато се рендерират тези обекти в рентдера се вижда ето това "preview".
A не това "preview" с габарита, което виждаме в "viewport".
Tези обекти също имат параметри, които могат да бъдат променени.
Плюс някой подобекти, които могат да бъдат добавяни и премахвани.
Може да ги разгледате и да експериментирате от това меню "modify", когато е селектиран съответният обект.
Аз ще вмъкна само още няколко други обекта.
За да ви покажа че всъщност кликвам и влача в "viewport", десен бутон.
В момента тези обекти, които вмъквам се вмъкват с реалната си големина, която е съобразена с мерните единици, които сме използвали вече и сме определили да бъдат активни в "3D Studio Max".
И така това, което направихме с дефинирането на мерните единици вече започва да става важно при създаването на обектите.
И така с това ще приключим прегледа на стандартните архитектурни обекти растителност, парапети, стени в "3D Studio Max 2018".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой от изброените обекти не е от типа AEC?
Helix
Foliage
Railing
Wall

Въпроси и отговори

 • Как да включа команда "орто"?

  Maria B:

  Здравейте, има ли команда "орто" като в "AutoCad" за изчертаване на прави стени, линии и т.н.?

  Ивайло Искренов:

  Здравей, за тази аналаогия в Мах може да използваш задържан Shift при изчертаването на някой обекти, или да използваш Snap to Grid. Може също така да използваш Axis Constraints за вече създадените обекти, за да ги манипулираш по точно определена ос .

 • Как да задфам дължина на стената?

  Maria B:

  Здравейте, мога ли да задам освен дебелина и височина и дължина на стената, или единствения начин за изчертаване на точна дължина е, чрез вмъкване на подложка?

  Ивайло Искренов:

  Здравей, По време на самото изчертаване на стената може да използваш Keyboard Entry - от параметрите на самата стена за да задаваш конкретни точки в координатната система, което определя дължината на стената, а от Parameters, може да зададеш стойности за широчина и височина. Иначе в допълнителният Модул 9 има предложен алтернативен вариант за изграждане на стени, който също може да бъде от полза.