Специфични точки за „захващане“ на обекти при преместване (snap points)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Обикновено, след като създадем обектите в нашата сценана имаме ясна представа, къде искаме да бъдат позиционирани те.
В самата сцена и един спрямо друг.
Ако искам например ето този обект да го позиционирам така, че средата на долната основа на обекта ето тази част, да бъде позиционирана точно на върха на конуса.
От нещата, които знам дотук с "alt и w" първа връщам четирите прозореца.
И така, мога да се опитам в някой от изгледите, например в "front", правя го активен със среден бутон на мишката.
Активирам командата за преместване "move" с "w", приближавам.
В момента мога да се опитам да преместя така обекта, както смятам, че ще бъде в позицията, в която искам да бъде.
Злед като приближа достатъчно, колкото повече приближавам, толкова по-ясно виждам, че това, което правя всъщност е неточно.
Дори в такъв случай, когато изглеждат точно нещата При следващо приближадане виждам, че отново не съм постигал това, което искам.
Разбира се за доста от целите ни, това не е необходимо да бъде толкова точно.
Но в "3D Studio Max", това нещо може да се постигне с помощта на бутоните "snap" и да стане абсолютно точно.
Ще направя активен изгледа през перспектива, с "alt и w".
И ще преместя някъде в страни обекта.
За да успеем да постигнем това, което искаме трябва да използваме бутона "snap" и съответно характерни точки за захващане.
Tова нещо се активира с eто този първи бутон от "snap" бутоните, с тази тройка, която е показана на иконката, това значи "3d snapping".
Какво значи навсякъде в пространството да можем да хващаме всяка от зададените характерни точки.
Активните точки за захващане на обектите се виждат, когато курсора на мишката е върху тях и те стават с ето този жълт квадрат.
А, избор на типа на тези точки става с десен бутон върху тази иконка.
Това е списъкът, който вече видяхме в някои от предишните видеа с активните точки за прихващане в табулатора "snap".
Ще направя и ето тези точки, вертекс да бъдат активни.
Това е място, където се пресичат два ръба от геометрията или от "wireframe" на обекта.
Затварям този прозорец.
Да преместим в момента този обект така, че да бъде позиционирана точно на върха на конуса.
Когато мога да захващам характерна точка виждате как курса да се променя.
Светва жълта точка за характерната точка за снапване, кликвам, задържам и влача обекта, спрямо тази точка.
Докато не снапне, докато не се захване за следваща характерна точка от другият обект.
И тук пускам.
Ако натисна "g" от клавиатурата, ще премахна за момента конструктивният грид.
Отново с "g" мога да го върна.
Ще направя активни другите изгледи и сега, колкото и да приближавам и колкото и близко да съм.
Става ясно, че сме преместили този обект спрямо другият с абсолютна точност.
Да направим отново активен излиза през преспектива.
Ако искам да преместя ето тези обекти по ръбовете на този паралелепипед, с бутоните "snap" това нещо може да стане много лесно.
Селектиран е обекта, който искам да правя сам и със захващане на тази характерна точка, кликвам и влача.
Пускам обекта точно върху ръба на паралелепипеда.
Селектирам другият обект, избирам тази характерна точка и го премествам.
В случаите, в които можем да използваме снап бутоните за преместването.
Можем да го правим с активирането на тази функция с "s" от клавиатурата или с кликването върху този бутон от "main toolbar".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой от изброените избори не е специфични точки за „захващане“ на обекти?
Grid
Grid Point
Vertex
Midpoint