Допълнения към урока
Учебна програма 3D Моделиране с 3ds Max и Рендериране с Arnold
2. Техники при работа със стандартни геометрични обекти