Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
6. Моделиране с 3D повърхности

Шест команди за създаване на различни повърхности

Шест команди за създаване на различни повърхности
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС


Задача


Повторете показаното на екрана. По желание може да експериментирате със собствени форми.

Команди


SURFNETWORK - Създава 3D повърхност на базата на очертания в двете направления.
PLANESURF - Създава 3D повърхност тип planar.
LOFT - Създава 3D повърхност или солид между няколко напречни разреза
EXTRUDE - Създава 3D повърхност или солид като "изтегля" 2D крива или линия.
SWEEP - Създава 3D повърхност или солид като "завърта" даденo сечение около "път".
REVOLVE - Създава 3D повърхност или солид като "завърта" дадена крива около ос.