Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
5. Моделиране с 3D мешове
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

 

Задача


Създайте показаните форми на екрана и използвайте командата от урока, за създаване на показания меш. По желание може да експериментирате със собствени форми.

 

 

Команди


TABSURF - Създава обект меш от линия или крива спрямо зададен "път"
SURFTAB1 - Контролира гъстотата на мрежата за обекти генерирани от командите RULESURF и TABSURF