Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
3. Модифициране на солиди
Местене, копиране, завъртане и изтриване на лица
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС