Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
2. Създаване на сложни солиди


Задача


Свалете файла с упражнението и повторете показаното на екрана. Създайте няколко собствени форми и пробвайте командата на тях.

Команди


PRESSPULL - Създава солид на базата на 2D затворена фигура или избиране във вътрешността на фигура. Създава повърхност, когато се избере незатворена линия. Командата съществува от версия 2007 (но е обновявана и в последващи версии)