Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
4. Автоматични 2D планове и разрези от 3D Модел


Задача


Свалете файла с упражнението и повторете показаното на екрана. По желание може да експериментирате със собствени чертежи.

Команди


SOLVIEW - Създава автоматично поглед и слоеве към модела от хартиеното пространство
SOLDRAW - Генерира профили и разрези на базата на погледи, създадени със SOLVIEW
MVIEW - Създава и контролира поглед към модела (вюпорт)

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори