Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
6. Моделиране с 3D повърхности
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС


Задача


Повторете показаното на екрана. По желание може да експериментирате със собствени форми.

Команди


CONVTONURBS - Превръща солид или повърхност в NURB повърхност.
CVSHOW - Показва контролните точки(маркери) за NURB повърхност.
CVHIDE - Скрива контролните точки(маркери) за NURB повърхност.
3DEDITBAR - Модифицира spline и NURB повърхности.
CVREBUILD - Регенерира NURB повърхността.
CVADD - Добавя контролни точки(маркери) към spline или повърхност.
CVREMOVE - Премахва контролни точки(маркери) към spline или повърхност.