Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
5. Моделиране с 3D мешове
Сгъстяване на мрежата чрез Refine Mesh
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС