Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
1. Основни принципи при 3D моделирането

Работа със солиди - сфера, пирамида, призма и пръстен

Работа със солиди - сфера, пирамида, призма и пръстен
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС