Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
5. Моделиране с 3D мешове
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС


Задача


Създайте показаните форми на екрана и използвайте командата от урока, за създаване на показания меш. Припомнете си командата EDGESURF от първия урок. По желание може да експериментирате със собствени форми.

Команди


REVSURF - Създава обект меш като завърта линия или крива около ос.
SURFTAB2 - Контролира гъстотата на мрежата за обекти генерирани от командите REVSURF и EDGESURF