Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
1. Основни принципи при 3D моделирането

Работа със солиди - паралелепипед, конус и цилиндър

Работа със солиди - паралелепипед, конус и цилиндър
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори