Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
1. Основни принципи при 3D моделирането