Работа с инструмента Gizmo

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Задача


Свалете файла с упражнението и повторете показаното на екрана. Създайте няколко собствени форми и пробвайте командата на тях.

Команди


3DMOVE - Показва гизмо за местене в 3D режим
3DROTATE - Показва гизмо за завъртане в 3D режим
3DSCALE - Показва гизмо за премащабиране в 3D режим

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кои са основните операции на Gizmo-то?
Move, Rotate, Scale
Move, Copy, Rotate
Move, Scale
Rotate, Scale
 
Може ли чрез функциите на Gizmo да се модифицира един 3D обект?
Да, като функциите се използват върху някои от неговите елементи като ръб и лице.
Не, Gizmo-то може да се използва само върху целия елемент.
Не, първо обектът трябва да бъде разпаднат на съставните му части чрез командата Explode.

Въпроси и отговори