Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
4. Автоматични 2D планове и разрези от 3D Модел